ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

ONICI organiseert 2 workshops rond auditieve training na CI

ONICI organiseert 2 workshops rond 'auditieve training na cochleaire implantatie'

Lees meer

ONICI organiseert op vrijdag 24 mei 2019 een studiedag te Vianen (NL)

ONICI organiseert op 24 mei 2019 studiedag te Vianen (NL) over 'onderwijs en begeleiden van jongeren met een cochleair implantaat'.

Lees meer

ONICI organiseert cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken op 6 woensdagavonden in maart-juni 2019

Lees meer

ONICI organiseert intensieve

bijscholing Cochleaire Implantatie

ONICI organiseert een intensieve bijscholing rond Cochleaire Implantatie aan de UCLL ‘University College Leuven-Limburg’, Hertogstraat  178 te 3001 Heverlee (Leuven).

  • Doelstelling

Deze intensieve bijscholing Cochleaire Implantatie heeft de bedoeling om de cursisten de basiscompetenties bij te brengen voor de professionele begeleiding van dove kinderen met een cochleaire implantaat.

 

  • Doelgroep

Zij richt zich dus voornamelijk op begeleiders van deze kinderen vanuit vroegbegeleidingdiensten, buitengewoon of gewoon onderwijs, revalidatiecentra, CI-teams, multi functionele centra, edm, maar ook ouders zelf zijn van harte welkom.  

Als je deze intensieve bijscholing gevolgd hebt, kun je er zeker van zijn dat je op de hoogte bent van de meest recente informatie op het vlak van de begeleiding van kinderen met een CI.

De cursus is dan ook de ideale aangelegenheid voor eenieder die zijn huidige kennis wil optimaliseren of voor nieuwe personeelsleden die zich op vrij korte tijd willen bekwamen in deze problematiek.

 

  • Locatie en tijdstip

De 5 woensdagnamiddagen ( 3 /4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5) zullen doorgaan op Campus Hertogstraat van de Lerarenopleiding UC Leuven-Limburg, Hertogstraat  178 te 3001 Heverlee (Leuven) en dit telkens van 13.30-16.30u.

Iedere deelnemer krijgt een attest van gevolgde sessies en een diploma met vermelding van de prestatie tijdens de evaluatie. Deze CI-cursus leidt tot 4 studiepunten voor studenten van de Banaba buitengewoon onderwijs in het kader van het opleidingsonderdeel Interventies & aanpassingen.

 

  • Programma

Sessie 1: 3 april 2019 : 13.30-16.30u : Cochleaire implantatie anno 2019

Sessie 2: 24 april 2019: 13.30-16.30u : Spraakverstaan met een CI is meer dan horen + hoortraining + praktische beurs hoortrainingsmateriaal

Sessie 3: 8 mei 2019: 13.30-16.30u : Onderwijs en begeleiding van dove peuters en kleuters met een CI, in vroegbegeleiding en in gewoon en buitengewoon onderwijs.

Sessie 4: 15 mei 2019: 13.30-16.30u : Optimaliseren van het schoolse leren (lezen, rekenen,…) en het sociaal-emotioneel functioneren van dove leerlingen met een CI, in gewoon en buitengewoon onderwijs.

Sessie 5: 22 mei 2019: 13.30-16.30u : Praktisch handelen met Cochleaire Implantaten en aansluiten op allerhande hoorhulpmiddelen (FM-systemen, blue tooth, ringleiding) en technologische apparatuur zoals mobiele telefoon,  I-pad, laptop,...

 

  • Kostprijs en inschrijven

*De kostprijs voor het volledige bijscholingspakket van 5 sessies bedraagt 200 € of 40 €/sessie. Minimum 5 sessies dienen gevolgd te worden voor het ontvangen van een getuigschrift en/of studiepunten.

-Er mag ook gekozen worden voor bepaalde lessen, maar omdat les 1 en 2 basislessen zijn, zouden wij willen vragen dat iedere deelnemer minimum les 1 en les 2 volgt.

-Scholen kunnen ook kiezen om b.v. de 5 sessies te verdelen over verschillende personeelsleden of ouders van een doof kind kunnen onderling afwisselen.

 

*Inschrijven:

Inschrijven kan via de website van de hogeschool UCLL. Gelieve je wel eerst even te registreren. Moesten er problemen zijn bij de registratie, aarzel dan niet om een email te sturen  info@onici.be

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook