ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

ONICI organiseert op vrijdag 24 mei 2019 een studiedag te Vianen (NL)

ONICI organiseert op 24 mei 2019 studiedag te Vianen (NL) over 'onderwijs en begeleiden van jongeren met een cochleair implantaat'.

Lees meer

ONICI organiseert cursus 'Specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen'

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een basiscursus rond de 'specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen' op 5 woensdagnamiddagen in februari-maart 2019

Lees meer

ONICI organiseert cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken op 6 woensdagavonden in maart-juni 2019

Lees meer

ONICI organiseert intensieve bijscholing Cochleaire Implantatie

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een intensieve bijscholing rond Cochleaire Implantatie op 5 woensdagnamiddagen in april-mei 2019

Lees meer

ONICI organiseert op woensdag 13 maart

2019 een studiedag te Nieuwegein (NL)

ONICI organiseert op woensdag 13 maart 2019 een studiedag te Nieuwegein (Nl) over: ‘De ontwikkeling en stimulatie van de hogere cognitieve functies bij CI-kinderen: zet je EF-bril op'. 

DEZE STUDIEDAG IS VOLZET

 

INHOUD:

Nogal wat jong geïmplanteerde kinderen ontwikkelen een goede spraak en ook de vroege woordenschatontwikkeling kan vrij vlot verlopen, maar toch duiken bij nogal wat van deze kinderen op latere leeftijd problemen op in het begrijpen van de complexe taal, de taalpragmatiek, Theory of Mind (ToM), Executieve Functies (EF), verbale cognitie… Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de ontwikkeling en de impact van de hogere cognitieve functies bij CI-kinderen/jongeren en bespreken we de mogelijke oorzaken.

In het praktisch deel zal Sanne Feryn, auteur van het boek 'Zet je EF-bril op: stimuleer de executieve functies van je kleuters' je niet alleen enkele didactische bouwsteunen aanleveren, maar zullen ook tal van activiteiten worden aangereikt die je in de klas, groep, therapie of thuis met de kinderen kan doen, om de hogere cognitive functies extra te stimuleren.

Sanne Feryn is docent, praktijkbegeleider en onderzoeker aan de lerarenopleiding Kleuteronderwijs in de Odisee hogeschool te Aalst (B).

 

DOELGROEP:

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van dove kinderen met een cochleair implantaat: ouders, gezinsbegeleiders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,...

 

DOCENTEN

Sanne Feryn (Odisee Hogeschool-Aalst-B)

Leo De Raeve (ONICI-Zonhoven-B)

 

De studiedag wordt volledig in het Nederlands gegeven.

 

DATUM: woensdag 13 maart 2019 van 9.30u-16.30u

 

LOCATIE:   Med-el  Care Center
                     Weverstede  51 B
                     3431 JS Nieuwegein (NL)

 

DEELNAMEKOSTEN: € 100
(inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie)

 

REGISTRATIE kan door het registratieformulier in te vullen en te versturen naar studiedagen@onici.be . Organisaties of zelfstandigen die beschikken over een BTW-nummer dienen dit nummer mee te delen bij registratie, dit om de facturatie correct uit te voeren. Het registratieformulier kun je hier downloaden.

DEZE STUDIEDAG IS VOLZET

Gezien het beperkt aantal deelnemers (30), kun je best tijdig inschrijven. 

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 maand voor aanvang van de studiedag wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald en wordt voor het volledige bedrag een creditnota opgemaakt.

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag wordt een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie binnen de laatste week voor aanvang van de studiedag.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook