ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken.

Lees meer

Onderzoeksnetwerk Longitudinale Wetenschappelijke Databank

Deze databank gaat informatie verzamelen van kinderen met een bilateraal gehoorverlies van meer dan 40 dB, wiens gehoorverlies werd ontdekt na 1 januari 2008 en dit toen jonger dan drie jaar waren.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft van 2003 tot 2007 subsidie verleend aan een vierjarig project over een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving.

Lees meer

Opvoeding van jonge dove

kinderen met een CI

In februari 2006 keurde de NVSG (Nationale Vereniging voor Steun aan Gehandicapte personen), een onderdeel van Rotary-België, een beurs goed voor een project over de opvoeding van jonge dove kinderen met een cochleaire implantaat. Projectverantwoordelijke was Prof. Dr. Gerrit Loots (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) 

 
Overige projectmedewerkers waren: Fevlado-Passage-Gent, CORA-TBD (Vlaamse Thuisbege-leidingsdiensten voor auditief gehandicapten) en ONICI. Vanuit de NVSG wordt het project opgevolgd door de heer Fernand Van Hees. Het is een projectbeurs voor een recent Universitair afgestudeerde en dit voor een periode van 12 maanden.
Het project beoogt een aanzet te geven tot permanent systematisch onderzoek naar de invloed van gebaren en gebarentaal op de communicatieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling van jonge dove kinderen met een CI. Heel concreet werd een antwoord gezocht op volgende vraag: heeft het gebruik van Gebarentaal in de opvoeding van jonge dove kinderen met een CI een meerwaarde voor de communicatieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling van deze kinderen? 
Voor de realisatie van bovenstaande doelstellingen werden vijf activiteiten gepland:
1. Een grondige studie van zowel de Belgische, als internationale literatuur omtrent de ontwikkeling en opvoeding van dove kinderen met een CI. 
2. Een bevraging van 15 à 20 ouders van dove kinderen die op jonge leeftijd een CI kregen, over de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. De selectie van de ouders gebeurt volgens een samplingprocedure die voorziet in een brede range van leeftijden van dove kinderen met een vroegtijdige inplant. Voor de bevraging van de ouders wordt gebruik gemaakt van diepte-interviews, die op kwalitatieve wijze worden geanalyseerd. 
3. De resultaten van de literatuurstudie samen met de interviewgegevens van de ouders worden gebundeld in een publicatie in boekvorm (voor dove en horende ouders) met (praktische) informatie en richtlijnen over de opvoeding van jonge dove kinderen met een CI. Voor gebarentaalgebruikers zal een video/dvd worden gemaakt met een vertaling van de geschreven informatie naar VGT
4. Opzetten van een netwerk en voorbereiden van een procedure voor een permanente en systematische, longitudinale verzameling van interview- en observatiedata omtrent de opvoeding en vroegtijdige ontwikkeling van dove kinderen. Deze activiteit moet de aanzet geven voor de ontwikkeling van een wetenschappelijke databank van interviews en video-opnames die voorziet in voldoende data om geldige uitspraken te doen over de opvoeding en ontwikkeling van jonge dove kinderen met een CI. 
5. Aanvragen van een vierjarige doctoraatsbeurs (OZR/FWO) voor de respectievelijke bursaal die het project uitvoert in samenwerking met de betrokken partners.
 
Activiteiten 1 tot en met 3 behoorden tot de realisatie van het project. Activiteiten 4 en 5 moeten verhoogde kansen garanderen op financiering voor permanent vervolgonderzoek. 
De onderzoeksbevindingen van dit project waaren bedoeld om ouders van dove kinderen, maar ook Dove volwassenen, professionele hulpverleners (KNO-artsen, dovenleerkrachten, logopedisten, audiologen, kinderartsen, …) en overheidsinstanties geldige en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verschaffen over de ontwikkeling en opvoeding van dove kinderen met een CI.
 
-In tussentijd werd Liesbeth Matthijs uit de verschillende sollicitanten gekozen om het project uit te voeren. Het project is dan ook concreet van start gegaan na de grote vakantie (september 2006) en Liesbeth is onmiddellijk begonnen met de inventarisatie van Belgische en internationale literatuur omtrent de ontwikkeling en opvoeding van dove kinderen met een CI.
 
-Ilse Buyl (laatstejaarsstudente orthopedagogiek aan de VUB) is ter voorbereiding van een latere publicatie, verschillende begeleiders uit de zorgsector en ouders van CI-kinderen gaan interviewen om zicht te krijgen op de zaken die ouders van CI-kinderen belangrijk vinden.
 
-Verschillende studenten van de 2de licentie orthopedagogiek van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, hebben in het kader van de opleiding Dovenstudies een interview afgenomen van ouders van dove kinderen met een CI rond de opvoeding van een kind met een CI. Er werd een vast interviewschema gehanteerd en de uitgeschreven interviews zullen verwerkt worden door Liesbeth Matthijs.
 
-Op 22 november 2006 organiseerde Prof. Gerrit Loots een vergadering met verschillende universiteiten, hogescholen, ouderverenigingen, begeleidingscentra en CI-centra rond het opzetten van een netwerk en het voorbereiden van een procedure voor een permanente en systematische, longitudinale verzameling van interview- en observatiedata omtrent de opvoeding en vroegtijdige ontwikkeling van dove kinderen. Deze activiteit moet de aanzet geven voor de ontwikkeling van een wetenschappelijke databank van interviews en video-opnames die voorziet in voldoende data om geldige uitspraken te doen over de opvoeding en ontwikkeling van jonge dove kinderen met een CI. Alle aanwezigen stonden wel achter dit initiatief, maar voor sommigen was het voorstel nog niet concreet genoeg. Op basis van de opmerkingen van de aanwezigen werd een verslag gemaakt dat als uitgangspunt zal gebruikt worden bij een volgende samenkomst.
In maart 2007 werd het project afgesloten en werd doelstelling 4 en 5 verder gezet.
 
 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook