ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft van 2003 tot 2007 subsidie verleend aan een vierjarig project over een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving.

Lees meer

Opvoeding van jonge dove kinderen met een CI

In februari 2006 keurde de NVSG, een onderdeel van Rotary-Belgie«, een beurs goed voor een project over de opvoeding van jonge dove kinderen met een cochleaire implantaat. Projectverantwoordelijke is Prof. Dr. Gerrit Loots (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent)

Lees meer

Onderzoeksnetwerk Longitudinale

Wetenschappelijke Databank

OLWD is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent dat in januar 2099 is gestart. De doelstelling is "het ontwikkelen van een wetenschappelijke databank van systematische en longitudinaal verzamelde demografische, sociologische en medische gegevens, testgegevens, begeleidingsgegevens, interview- en observatiedata over de opvoeding en vroegtijdige ontwikkeling van kinderen met een vroegtijdig vastgesteld bilateraal gehoorverlies". De databank gaat informatie verzamelen van kinderen met een bilateraal gehoorverlies van meer dan 40 dB, wiens gehoorverlies werd ontdekt na 1 januari 2008 en dit toen jonger dan drie jaar waren. Meer dan 60% van alle begeleidende centra in Vlaanderen hebben zich bereid verklaard om mee te werken aan dit onderzoek ten minste als de ouders van de betreffende kinderen hier toestemming voor geven.

De databank is  opgestart en reeds twee onderzoeksprojecten hebben zich aangemeld. Het betreft:

1. Liesbeth Mathijs (Vrije Universiteit Brussel) heeft een FWO-goedkeuring gekregen om een onderzoek te doen naar "Wat met gebarentaal? Een longitudinaal onderzoek naar de opvoedingsbeleving, intersubjectieve ontwikkeling en taalverwerving bij jonge dove kinderen met een CI" . Dit vierjarige project zal in de loop van 2009 (na het bevallingsverlof van Liesbeth Mathijs) starten. Concreet wil zij dus gaan bestuderen welke impact de gehanteerde communicatiemethode (auditief-verbaal, simultane communicatie, bilinguaal-bicultureel) heeft op de kwaliteit van de vroegtijdige ouder-kind interactie en de taalontwikkeling van vroegtijdig gedetecteerde dove kinderen met een vroegtijdige CI.

2. Alexandra De Kegel (Universiteit Gent) zal een "Longitudinaal onderzoek uitvoeren naar de invloed van een cochleair implantaat op de motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis". De bedoeling is om zowel de algemene motorische ontwikkeling als specifiek het evenwicht van deze kinderen longitudinaal te onderzoeken. Dit project startte in 2008 en eindigde in 2012 met haar doctoraal proefschrift 'Influence of a vestibular dysfunction on the motor development of hearing impaired children'.

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook