ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

ONICI organiseert op vrijdag 24 mei 2019 een studiedag te Vianen (NL)

ONICI organiseert op 24 mei 2019 studiedag te Vianen (NL) over 'onderwijs en begeleiden van jongeren met een cochleair implantaat'.

Lees meer

ONICI organiseert cursus 'Specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen'

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een basiscursus rond de 'specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen' op 5 woensdagnamiddagen in februari-maart 2019

Lees meer

ONICI organiseert op woensdag 13 maart 2019 een studiedag te Nieuwegein (NL)

ONICI organiseert op woensdag 13 maart 2019 te Nieuwegein een praktische workshop rond 'de ontwikkeling en stimulatie van de hogere cognitieve functies bij CI-kinderen en jongeren: zet je EF-bril op'.

Lees meer

ONICI organiseert cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken op 6 woensdagavonden in maart-juni 2019

Lees meer

ONICI organiseert intensieve bijscholing Cochleaire Implantatie

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een intensieve bijscholing rond Cochleaire Implantatie op 5 woensdagnamiddagen in april-mei 2019

Lees meer

ONICI organiseert op woensdag 21 november

2018 een studiedag te Utrecht (NL)

INHOUD:

Cochleaire implantatie heeft in de opvoeding, onderwijs en begeleiding van dove kinderen, jongeren en volwassenen een enorme verandering teweeg gebracht, die niemand 20 jaar geleden voor mogelijk achtte. Cochleaire implantatie heeft er ook voor gezorgd dat er meer onderzoek is gebeurd rond hoor- spraak- en taalontwikkeling, rond sociaal emotioneel ontwikkeling, rond de kwaliteit van leven, rond de hersenontwikkeling,.. Spijtig genoeg is er nog steeds een grote kloof tussen onderzoek en praktijk. M.a.w. professionelen die kinderen en volwassenen met een CI begeleiden, zijn niet altijd op de hoogte van de recentste wetenschappelijk kennis (en omgekeerd).

Binnen deze studiedag wordt in eerste instantie een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken van de verschillende CI-systemen, hun mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens brengen we u kennis bij over hoe kinderen, jongeren en volwassenen met een CI best begeleid worden na implantatie. Niet alleen wordt de kennis bijgebracht, maar tevens wordt de link gelegd naar de dagelijkse praktijk door gebruik te maken van video’s en passende revalidatie- en begeleidingsprogramma's aan te reiken.  Aan de hand praktische voorbeelden, aangevuld met gegevens uit wetenschappelijke onderzoek zal de cursist hierover worden geïnformeerd.

Tot slot is er ook nog ruimte voor vragen en discussie.

Wil je in één dag tijd op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen op vlak van cochleaire implantatie, het onderwijs en de begeleiding van CI-kinderen, dan mag je deze dag zeker niet missen.

 

DOELGROEP:

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van dove kinderen met een cochleair implantaat: ouders, gezinsbegeleiders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,...

 

DOCENT

Leo De Raeve (ONICI-Zonhoven-B)

 

DATUM: woensdag 21 november 2018 van 9.30u-16.30u

 

LOCATIE:  Cochlear Informatiecentrum Nederland
                        Herculesplein 160, derde verdieping (Gebouw Conclusion)
                       3584 AA Utrecht

Routebeschrijving kun je hier downloaden.

DEELNAMEKOSTEN: € 100
(inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie)

 

REGISTRATIE kan door het registratieformulier in te vullen en te versturen naar studiedagen@onici.be . Organisaties of zelfstandigen die beschikken over een BTW-nummer dienen dit nummer mee te delen bij registratie, dit om de facturatie correct uit te voeren.

Het registratieformulier kun je hier downloaden.

Gezien het beperkt aantal deelnemers (20), kun je best tijdig inschrijven. 

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 maand voor aanvang van de studiedag wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald en wordt voor het volledige bedrag een creditnota opgemaakt.

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag wordt een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie binnen de laatste week voor aanvang van de studiedag.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook