ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

ONICI organiseert cursus 'Specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen'

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een basiscursus rond de 'specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen' op 5 woensdagnamiddagen in februari-maart 2020

Lees meer

ONICI organiseert cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken op 6 woensdagavonden in februari-juni 2020

Lees meer

ONICI organiseert intensieve bijscholing Cochleaire Implantatie

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een intensieve bijscholing rond Cochleaire Implantatie op 5 woensdagnamiddagen in april-mei 2020

Lees meer

ONICI organiseert op 29 en 30 januari 2020

twee workshops in samenwerking met Auditory Verbal UK

*Woensdag 29 januari 2020 (Vianen, NL): Het stimuleren van de hoor-, spraak- en taalontwikkeling en de executieve functies in school, therapie en thuis.
*Donderdag 30 januari 2020 (Mechelen, B): Het stimuleren van de hoor- en spraak- en taalontwikkeling via spel en het gebruik van boeken in school, therapie en thuis
Beide dagen worden (in het Engels) gegeven door Sarah Hogan, Research Coordinator & Senior Auditory Verbal Therapist van Auditory Verbal UK, en Leo De Raeve (ONICI).
Beide dagen sluiten bij mekaar aan (nauwelijks overlappend) en kunnen dus zowel afzonderlijk als tesamen gevolgd worden.
 

*Woensdag 29 januari 2020 (Vianen, NL)Supporting listening, spoken language development and executive functions in school, therapy and at home

INHOUD:

Deze eerste dag wordt in eerste instantie ingegaan op het stimuleren van het gehoor en de spraak- en taalontwikkeling tijdens de baby-, peuter- en kleuterperiode. Vanuit de visie van 'Auditory Verbal-UK' zullen tal van strategieën, praktische tips en activiteiten aangereikt worden zodat je deze vaardigheden thuis, in de leefgroep, in de klas of in therapie extra kan stimuleren.
Aansluitend worden de hogere cognitieve fucties (Executieve Functies) besproken, maar dan vooral waarom deze functies zo belangrijk zijn voor dove en slechthorende kinderen en hoe we deze  EF thuis, in de klas of in therapie extra kunnen stimuleren. 

Het wordt dus een erg praktische workshop, waarop ook ouders van harte welkom zijn.

 

DOELGROEP:

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van slechthorende en dove jonge kinderen (met CI's of hoorapparaten): ouders, gezinsbegeleiders, logopedisten, leerkrachten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,... 

 

DOCENTEN

Sarah Hogan, Research Coordinator & Senior Auditory Verbal Therapist van Auditory Verbal UK

Leo De Raeve, directeur ONICI-Zonhoven-B

 

De studiedag wordt in het Engels gegeven. (maar Sarah is gewoon om met dove kinderen te werken. Zij weet het dus op een eenvoudige manier en met voldoende herhaling goed duidelijk te maken voor iedereen.

 

DATUM:  

woensdag 29 januari 2020 van 9.30-16.30u te Vianen (NL) 

 

LOCATIE:   

Advanced Bionics Benelux B.V.
Laanakkerweg 4
4131 PA Vianen
Nederland

(gratis parking en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer)

 

DEELNAMEKOSTEN: 

Professionelen (ook studenten) : € 100/dag  (handouts, lunch en koffie)

Professionelen die zich willen registreren voor beide dagen (29 + 30 januari 2020) betalen € 175 voor beide dagen samen

Ouders die allebei willen deelnemen betalen € 150 voor twee personen/dag of € 300 voor 2 personen/2dagen

 

REGISTRATIE kan door het registratieformulier in te vullen en te versturen naar studiedagen@onici.be . Organisaties of zelfstandigen die beschikken over een BTW-nummer dienen dit nummer mee te delen bij registratie, dit om de facturatie correct uit te voeren. Het registratieformulier kun je hier downloaden.

Gezien het beperkt aantal deelnemers (30), kun je best tijdig inschrijven. 

 

*Donderdag 30 januari 2020 (Mechelen, B)Supporting listening, spoken language development and literacy through play in school, therapy and at home

INHOUD:

Deze dag staat het 'spelen met slechthorende en dove kinderen centraal' en wordt dieper ingegaan hoe we via spel (en dit tijdens de verschillende leeftijdsfasen tussen 0 en 10 jaar) het gehoor, de spraak- en taalontwikkeling en het lezen kunnen stimuleren op een speelse manier. Vanuit de visie van 'Auditory Verbal-UK' zullen tal van strategieën, praktische tips en activiteiten aangereikt worden zodat je thuis, in de klas, leefgroep of in therapie, deze vaardigheden thuis, extra kan stimuleren.
Het wordt dus een erg praktische workshop, waarop ook ouders van harte welkom zijn.

 

DOELGROEP:

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van slechthorende en dove jonge kinderen > 10 jaar (met CI's of hoorapparaten): ouders, gezinsbegeleiders, logopedisten, leerkrachten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,... 

 

DOCENTEN

Sarah Hogan, Research Coordinator & Senior Auditory Verbal Therapist van Auditory Verbal UK

Leo De Raeve, directeur ONICI-Zonhoven-B

De studiedag wordt in het Engels gegeven. (maar Sarah is gewoon om met dove kinderen te werken. Zij weet het dus op een eenvoudige manier en met voldoende herhaling goed duidelijk te maken voor iedereen.

 

DATUM:  

donderdag 30 januari 2020 van 9.30-16.30u te Mechelen (B)

 

LOCATIE:   

Campus Cochlear Benelux
Schaliënhoevedreef 20 gebouw I
2800 Mechelen
België

(gratis parking en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer)


DEELNAMEKOSTEN: 

Professionelen (ook studenten) : € 100/dag  (handouts, pen & papier, lunch en koffie inbegrepen)

Professionelen die zich willen registreren voor beide dagen (29 + 30 januari 2020) betalen € 175 voor beide dagen samen

Ouders die allebei wensen deel te nemen betalen € 150 voor twee personen/dag of € 300 voor 2 personen/2dagen

 

REGISTRATIE kan door het registratieformulier in te vullen en te versturen naar studiedagen@onici.be . Organisaties of zelfstandigen die beschikken over een BTW-nummer dienen dit nummer mee te delen bij registratie, dit om de facturatie correct uit te voeren. Het registratieformulier kun je hier downloaden.

Gezien het beperkt aantal deelnemers (30), kun je best tijdig inschrijven. 

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 maand voor aanvang van de studiedag wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald en wordt voor het volledige bedrag een creditnota opgemaakt.

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag wordt een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie binnen de laatste week voor aanvang van de studiedag.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook