ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

ONICI organiseert 2 workshops

rond auditieve training na CI

Workshops 'Auditieve training na Cochleaire Implantatie' 

 

ONICI organiseert op dinsdag 29 oktober 2019 te Utrecht en op dinsdag 12 november 2019 Mechelen een workshop rond 'auditieve training bij CI-gebruikers'. Zowel in Utrecht als in Mechelen wordt inhoudelijk dezelfde workshop gegeven.

Alle deelnemers krijgen GRATIS een Luisterkubus-pakket

 

INHOUD:

Het is duidelijk bewezen dat auditieve training na cochleaire implantatie zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen een enorm effect heeft op de resultaten.
Tijdens deze workshops wordt naast de algemene principes van hoortraining, specifiek ingegaan op hoortraining ter stimulering van het binauraal horen, hoortraining bij een CI na unilaterale doofheid en hoortraining na een hersenstam-implantaat.

Daarnaast wordt nog tal van revalidatiemateriaal voorgesteld.

 

DOELGROEP:

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van dove jongeren met een cochleair implantaat: ouders, gezinsbegeleiders, leerkrachten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,... maar natuurljk vooral op de logopedisten en taalkundigen.

 

DOCENTEN

Leo De Raeve (ONICI-Zonhoven-B)

 

De studiedag wordt in het Nederlands gegeven.

 

DATUM:  

dinsdag 29 oktober 2019 van 9.30u-16.30u te Utrecht (NL)

dinsdag 12 november 2019 van 9.30-16.30u te Mechelen (B)

 

LOCATIE:   

* Utrecht

Cochlear Informatiecentrum Nederland
Herculesplein 160, derde verdieping (Gebouw Conclusion)
3584 AA Utrecht
Nederland

 

*Mechelen

Campus Cochlear Benelux
Schaliënhoevedreef 20 gebouw I
2800 Mechelen
België

 

DEELNAMEKOSTEN: € 100
(inclusief het volledige pakket van De Luisterkubus, handouts, lunch en koffie)

 

REGISTRATIE kan door het registratieformulier in te vullen en te versturen naar studiedagen@onici.be . Organisaties of zelfstandigen die beschikken over een BTW-nummer dienen dit nummer mee te delen bij registratie, dit om de facturatie correct uit te voeren. Het registratieformulier kun je hier downloaden.

Gezien het beperkt aantal deelnemers (30), kun je best tijdig inschrijven. 

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 maand voor aanvang van de studiedag wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald en wordt voor het volledige bedrag een creditnota opgemaakt.

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag wordt een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie binnen de laatste week voor aanvang van de studiedag.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook