ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Eerste basiscursus Auditief Verbale Therapie voor Belgen en Nederlanders

Auditory Verbal UK organiseert in 2021 een basiscursus 'Auditory Verbal Therapy' voor Belgen en Nederlanders

Lees meer

Workshop 'muziek met een cochleair implantaat' van 26 maart 2021 wordt verplaatst naar het najaar 2021

ONICI organiseert in het najaar van 2021 een workshop rond 'muziek met een cochleair implantaat'

Lees meer

Workshop 'Theory of Mind bij leerlingen met een gehoorverlies' wordt verplaatst naar 13 oktober 2021

Workshop 'Theory of Mind bij leerlingen met een gehoorverlies' wordt verplaatst naar 13 oktober 2021.

Lees meer

ONICI organiseert op 19 maart 2021 een  online workshop over '

Verbale humor bij kinderen en jongeren met een gehoorverlies'

Vrijdag 19 maart 2021: Online workshop 'Verbale humor bij kinderen en jongeren met een gehoorverlies' i.s.m. Auditory Verbal UK

INHOUD:

Humor vormt vaak de basis van vriendschappen en wordt beschouwd als een kerncomponent van welzijn en sociale competentie. Onderzoek suggereert echter dat kinderen met gehoorverlies moeite hebben met verbale humor (Nwokah et al, 2013; Vincent-Derroux, 2019).
Ouders van dove kinderen melden vaak dat verbale humor ‘over het hoofd van hun kind heen' lijkt te gaan, aangezien ze vaak niet de woordenschat, wereldkennis, taalvaardigheden en Theory of Mind beschikken die nodig is om de ‘grap’ te begrijpen. 
Maar humor is een vaardigheid die kan geleerd worden, en volwassenen spelen hierin een een cruciale rol. Hoe?... Dat gaan we leren in deze interactieve workshop.

 

DOELGROEP:

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van kinderen (0-6 jaar) met een gehoorverlies: ouders, gezinsbegeleiders, logopedisten, leerkrachten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,... en CI-gebruikers zelf.

 

DOCENT

Frances Clark, Auditief Verbaal Therapeute, Auditory Verbal UK

 

DATUM:  

vrijdag 19 maart 2021 van 8.30 - 12.30u

 

ONLINE Webinar:   

We gaan voor deze Online bijscholing gebruik maken van het programma Zoom. Meer informatie hierover vind je op www.zoom.us . Deze workshop wordt in het Engels gegeven, maar er is ondertiteling voorzien en er zijn alleen Nederlandstalige deelnemers (maximum 20).
Na ontvangst van je betaling ontvang je van ons een link om aan de Online-bijscholing deel te nemen.

 

DEELNAMEKOSTEN: 

€ 75 voor een bijscholing van 4 uren (+ € 10 administratiekosten)
Je zal tevens een certificaat ontvangen, dat je deze bijscholing hebt gevolgd.

 

REGISTREREN kan online via onze webshop. 

 

Er zijn maximaal 20 plaatsen, schrijf dus tijdig in.

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 dag voor aanvang van de online bijscholing wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald en wordt voor het volledige bedrag een creditnota opgemaakt.

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie minder dan 24 uren voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag wordt een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie na het plaatsvinden van de bijscholing.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook