ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Laatste

nieuws

23/09/2017

Cochlear Family nu uitgebreid van CI- naar BAHA-gebruikers

Lees meer

17/09/2017

Dienst Exp. NKO -Leuven organiseert 20-21 november 2017 een internationaal congres over 'het verbeteren van de auditieve revalidatie in het tijdperk van inclusie'.

Lees meer

08/09/2017

Med-el Nederland nu ook op Facebook

Lees meer

07/09/2017

Cochlear Benelux organiseert op 4 en 24 oktober in Tilburg en Utrecht een informatiebijeenkomst over cochleaire implantatie

Lees meer

04/09/2017

De Phonak Naída Link CROS is vanaf 1 september beschikbaar in Nederland

Lees meer

02/09/2017

Leerling met CI vertelt over haar ervaringen in regulier en speciaal onderwijs

Lees meerAlle nieuwsberichten

CI-team UZ Gent en RC Ter

Sprake organiseren 14 oktober 2017 een symposium

Het CI-team van UZ-gent samen met het Revalidatiecentrum Ter Spraken organiseren op zaterdag 14 oktober (van 9.00-12.30u) een symposium getitelde 'van vroege gehoorscreening tot CI'.
 
In Vlaanderen worden praktisch alle pasgeboren kinderen gescreend op gehoorverlies door Kind & Gezin. Bij een herhaald “refer” resultaat worden deze kinderen systematisch doorverwezen naar een referentiecentrum alwaar verdere uitwerking plaatsvindt. Daar
komen neonati en hun ouders in contact komen met heel wat zorgverleners, en komen verschillende vragen aan bod: over de oorzaak, ernst en behandeling van het gehoorverlies, maar ook over voorzieningen, gezinsondersteuning, de toekomst van hun kind, …
Tijdens dit symposium wensen we dieper in te gaan op het zorgtraject na de neonatale gehoorscreening en op de rol van de verschillende zorgverleners: artsen, revalidatietherapeuten, thuisbegeleiders en GON-begeleiders.
 

Programma

9u00 Verwelkoming

Prof. Dr. Ingeborg Dhooge - Universiteit Gent

9u05 Het neonatale zorgpad

Prof. Dr. Els De Leenheer - Universiteit Gent

Prof. Dr. Helen Van Hoecke - Universiteit Gent

9u45 Vroegbegeleiding en -behandeling: van hulpvraag tot participatie

Ilse De Cooman - Logopediste infantteam, CAR Sint-Lievenspoort

10u15 Van GON naar ON: een veranderingsproces in beweging

Vanessa Lopes – Coach Gehoor Ondersteuningsteam Kasterlinden

10u45 Pauze

11u15 Development of auditory and language skills in infants and children with single-sided deafness

Prof. Dr. Liat Kishon-Rabin - Tel Aviv University

12u00 Toddlers with single-sided deafness and a cochlear implant: first results

Prof. Dr. Astrid Van Wieringen - Katholieke Universiteit Leuven

12u45 Discussie

 

Praktisch

Locatie:

Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (Auditorium De Schelde), Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Parkeergelegenheid op 50m: ondergrondse parking Gent Zuid, Woodrow Wilsonplein, Gent.

 

Inschrijving:

Gelieve vóór 7 oktober een e-mail te versturen naar RC.TerSprake@uzgent.be met vermelding van het aantal

personen en de namen van de aanwezigen. Uw inschrijving is pas geldig na overschrijving van 45 €

(slechts 25 € voor studenten) op het rekeningnummer BE70 0016 3320 1225 met vermelding

van “CI symposium 2017/naam+voornaam”.

Accreditering is aangevraagd.

 

Overzicht

nieuws

23/09/2017

Cochlear Family nu uitgebreid van CI- naar BAHA-gebruikers

Lees meer

17/09/2017

Dienst Exp. NKO -Leuven organiseert 20-21 november 2017 een internationaal congres over 'het verbeteren van de auditieve revalidatie in het tijdperk van inclusie'.

Lees meer

08/09/2017

Med-el Nederland nu ook op Facebook

Lees meer

07/09/2017

Cochlear Benelux organiseert op 4 en 24 oktober in Tilburg en Utrecht een informatiebijeenkomst over cochleaire implantatie

Lees meer

04/09/2017

De Phonak Naída Link CROS is vanaf 1 september beschikbaar in Nederland

Lees meer

02/09/2017

Leerling met CI vertelt over haar ervaringen in regulier en speciaal onderwijs

Lees meer

29/08/2017

Cochlear Nucleus Kanso vanaf 1 augustus ook beschikbaar in België

Lees meer

11/08/2017

Wachtlijsten voor CI-centra in Nederland

Lees meer

09/08/2017

Med-el organiseert informatiebijeenkomst over cochleaire implantatie op 14 september te Nieuwegein (NL).

Lees meer

26/07/2017

De CI-firma Cochlear lanceerde op 26 juli tijdens het Pediatrische CI-congres van San Francisco de nieuwe 'Nucleus 7'.

Lees meer

14/07/2017

CI-team UZ Gent en RC Ter Sprake organiseren 14 oktober 2017 het symposium 'van neonatale gehoorscreening tot cochleair implantaat'

Lees meer

12/07/2017

FODOK, Kentalis, NSDSK en Pento ontwikkelden gezamenlijk een leuke flyer over interactief voorlezen aan dove en slechthorende kinderen.

Lees meer

12/07/2017

Erbij Horen !! Een leuke nieuwe website voor slechthorende en dove kinderen.

Lees meer

28/06/2017

Hoe een bimodale aanpassing (CI + hoorapparaat) goed afregelen ? Advanced Bionics en Cochlear schrijven richtlijnen uit.

Lees meer

24/06/2017

De Nieuwsbrief van ONICI van juni 2017 is nu gratis te downloaden

Lees meer

31/05/2017

Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) keurt actieplan goed met aandacht voor gehoorverlies

Lees meer

13/05/2017

Jens, een 10-jarige jongen met CI, vertelt over zijn CI in de Nederlandse BZT-show

Lees meer

16/03/2017

3 leuke ervaringsverhalen met de bimodale hooroplossing van Advanced Bionics en Phonak, de Nadia Link

Lees meer

07/03/2017

ONICI viert op vrijdag 3 november 2017 te Antwerpen zijn 15-jarig bestaan met een groot symposium.

Lees meer

07/03/2017

Bimodale hoortoestel Nadia link op de Belgische markt sinds 1 maart 2017

Lees meer

24/02/2017

ONICI, VLOK-CI, AHOSA, Onder Ons en Telecontact vragen meer aandacht voor personen met een gehoorverlies

Lees meer

18/01/2017

Maatschappelijk werkster met 2 CI's vertelt haar ervaring met de Roger hoorhulpmiddelen van Phonak

Lees meer

13/12/2016

Het Nederlandse (online) tijdschrift 'Mijn Gezondheidsgids' interviewt Leo De Raeve (ONICI)

Lees meer

12/12/2016

Cochlear stelt de nieuwe elektrode voor : de Cochlear™ Nucleus® Profile met Slim Modiolar Electrode (CI532)

Lees meer

26/11/2016

Op donderdag 24 november 2016 was er op Nederland 2 een uitzending over 'het belang van muziek voor CI-gebruikers'.

Lees meer

21/11/2016

Regionale tv-zender RobTV (Vlaams Brabant) maakte reportage over de betrokkenheid van UZ-Leuven in de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

07/11/2016

Vergelijkende informatie tussen de producten van de CI-merken Advanced Bionics, Cochlear en Med-el is nu beschikbaar.

Lees meer

13/09/2016

Het online tijdschrift Plus Magazine Knack interviewt Leo De Raeve over de impact van gehoorverlies

Lees meer

11/03/2016

Lokale omroep Focus West Vlaanderen maakte mooie reportage over volwassen CI-gebruiker Karen

Lees meer

25/02/2016

Internationale CI-dag 25 februari: Euro-CI vraagt aandacht voor CI-gebruikers

Lees meer

20/02/2016

Schrijftolken worden steeds belangrijker voor onze CI-jongeren. Lees maar even het verhaal van Thibault dat op 13 februari in De Standaard verscheen.

Lees meer

10/09/2015

De impact van gehoorverlies op de kwaliteit van leven wordt volgens recente studies enorm onderschat.

Lees meer

28/03/2015

Vanaf 1 april 2015 zal in België« ook een CI terugbetaald worden bij kinderen tot 12 jaar met een asymmetrisch gehoorverlies (één doof oor en één slechthorend oor > 60dB)

Lees meer

09/01/2015

Uitvinders van het Cochleair Implantaat winnen de Nationale Ingenieursprijs 2015 in de VS

Lees meer

23/07/2014

De Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie (CI) van 2008 werd eind 2013 herzien.

Lees meer

25/06/2014

Nederland vergoedt tweezijdige cochleaire implantatie bij kinderen tot 18 jaar.

Lees meer

10/02/2014

Op maandag 10 februari 2014 verscheen een uitgebreid artikel in Het Belang van Limburg naar aanleiding van de recente doctoraatsverdediging van Leo De Raeve

Lees meer

08/02/2014

Het Doctoraal proefschrift van Leo De Raeve is bij ONICI te koop.

Lees meer

08/02/2014

Op 5 februari 2014 doctoreerde Leo De Raeve (ONICI) aan de Radbouduniversiteit Nijmegen tot Doctor in de Medische Wetenschappen.

Lees meer

01/10/2013

Pioniers op vlak van cochleaire implantatie (Dr. Graeme M. Clark, Dr. Ingeborg Hochmair en Blake S. Wilson) ontvingen op 22 september 2013 de 'Amerikaanse Nobelprijs' voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

30/03/2013

In het februari-nummer van 2013 van het Nederlandse tijdschrift Van Horen Zeggen verscheen een uitgebreid interview met Leo De Raeve (ONICI).

Lees meer

24/02/2013

Een overzicht van alle Nederlandstalige revalidatiemateriaal dat bij ONICI te bestellen is, vind je nu in een handige pdf-file.

Lees meer

24/02/2013

Sinds 1 oktober 2012 is er in België een nieuwe wetgeving voor financiële tussenkomst door het RIZIV bij (bilaterale) cochleaire implantatie

Lees meer

12/12/2012

Moet ik mijn implantaat verzekeren? Een veel gestelde vraag..

Lees meer
sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook