ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Laatste

nieuws

19/10/2020

Med-el zorgt voor eerste volledig implanteerbare CI in Europa

Lees meer

13/10/2020

Webinar ‘Versterk je gehoor op het werk’ op donderdag 22 oktober

Lees meer

09/10/2020

De CI-informatiebijeenkomst van Med-el van 16 november 2020 zal online doorgaan

Lees meer

28/09/2020

Thuis je lipleesvaardigheden online trainen via www.spraakafzienoefenen.nl. Bezorg ons je ervaringen.

Lees meer

16/09/2020

De ONICI Nieuwsbrief van september 2020 is gratis online te lezen.

Lees meer

05/09/2020

Jaarverslag EURO-CIU 2019 is verschenen

Lees meerAlle nieuwsberichten

Activiteiten in Leuven, Gent, Gentbrugge, Hasselt en Utrecht naar

aanleiding van de Internationale CI-dag van 25 februari 2020

Naar aanleiding van de Internationale CI-dag van 2020 werden tot van initiatieven genomen om 'cochleaire implantatie' onder de aandacht te trekken.

 

* Het CI-team van UZ-Leuven organiseerde op woensdag 19 februari 2020 een informatiedag rond 'Cochleaire Implantatie' voor huidige en toekomstige CI-gebruikers. We hoorden dat de dag een enorm succes was en dat de tal opgekomen deelnemers na afloop erg tevreden waren.

 

*Het CI-team van het UMC-Utrecht organiseert op vrijudag 10 april 2020 een studiedag rond Cochleaire Implantatie. Meer informatie hierover vind je elders op onze website. Maar deze dag werd geannuleerd omwille van COVIS-19.

 

*De Vlaamse dienstencentra voor doven en slechthorenden 'St. Gregorius' in Gentbrugge en 'Sint Lievenspoort' in Gent, hebben hun bakkunsten bovengehaald ter gelegeheid van de Internationale CI-dag. Hun resultaten kun je ook elders lezen op onze website.

 

*Daarnaast heeft ONICI, samen met de gebruikersorganisaties AHOSA, Onder Ons, VLOK-CI en Telecontact een gezamenlijk schrijven gericht naar Minister De Block, om ahaar enerzijds te bedanken voor de aanpassing van de nieuwe Belgische criteria voor CI, maar anderzijds ook aandacht te vragen voor enkele grote hiaten. Namelijk met betrekking tot : uitbreiding bilaterale CI tot 18 jaar bij jongeren met een progressief verlies tussen 12 en 18 jaar, aanpassing van de audiometrische drempel van het dove oor bij asymmetrische verlies naar gemiddeld 70 dB verlies, en vraag naar betere terugbetaling van beengeleidingstoestellen.
We geven hier ons gezamenlijk schrijven even weer:

"In naam van de CI-gebruikersorganisaties AHOSA vzw, ONICI, Onder Ons vzw, Telecontact en VLOK-CI vzw, en ter gelegenheid van de Internationale Cochleaire Implantatie dag van 25 februari, zouden wij graag een woordje tot u richten (zie ook brief in bijlage):

Dinsdag 25 februari wordt wereldwijd de ‘Internationale CI-dag’ gevierd en ter gelegenheid hiervan zouden wij u willen bedanken voor de recente aanpassingen van de selectiecriteria voor Cochleaire Implantatie in België.  Verschillende jaren hebben wij als gebruikersorganisaties (AHOSA vzw, Onder Ons, Telecontact, VLOK-CI,), samen met het expertisecentrum over cochleaire implantatie ‘ONICI’ ons hiervoor ingezet. Wij zijn dan ook erg blij dat u de aanpassing van de CI-criteria heeft verwezenlijkt. Vele toekomstige CI-gebruikers zullen u hier erg dankbaar voor zijn, want de laatste jaren begonnen we binnen Europa op dit vlak toch wel achterop te lopen. Nu kunnen we echter weer een voortrekkersrol innemen.Toch zouden we graag, wat de nieuwe CI-criteria betreft, nog enkele kleine aanvullingen willen doen die beide betrekking hebben op een kleine doelgroep:

1.           De audiologische criteria voor implantatie bij kinderen met een asymmetrisch gehoorverlies werden eigenaardig genoeg niet aangepast op vlak van gehoordrempel van gemiddeld 85 dB HL naar 70 dB, zoals dit bij alle andere audiologische criteria wel gebeurde.  Om kinderen met een asymmetrisch gehoorverlies in aanmerking te laten komen voor CI, zouden we dan ook willen voorstellen om de criteria voor het dove oor ook op 70 dB HL (gemiddelde van de frequenties 500, 1000, 2000 en 4000 Hz) te plaatsen en op het slechthorend oor op 40 dB (gemiddelde van de frequenties 500, 1000, 2000 en 4000 Hz). Op die manier wordt het dove oor bij een asymmetrisch gehoorverlies op dezelfde manier behandeld als een doof oor bij bilaterale doofheid.

2.           Jaarlijks zijn er enkele jongeren die één CI dragen aan het dove oor, maar waarbij het gehoorverlies aan het andere slechthorende oor progressief toeneemt na de leeftijd van 12 jaar. In de huidige wetgeving (met mogelijkheid tot bilaterale CI tot 12 jaar) komen zij dus niet in aanmerking voor een bilaterale tussenkomst door het RIZIV.  Met slechts één CI ondervinden deze jongeren echter grote moeilijkheden in het schoolse leren en in het sociaal functioneren, met de meest droevige gevolgen van dien (jaar overdoen, terug naar buitengewoon onderwijs, sociaal-emotionele moeilijkheden,…). Bilateraal horen is immers de natuurlijke manier van horen en biedt de beste mogelijkheden om zowel beter spraak te verstaan in omgevingslawaai als om te kunnen richting horen. De tussenkomst voor een tweede CI (aan het oor met het progressieve verlies) voor deze (beperkte) doelgroep tussen 12 en 18 jaar, is dan ook echt geen overbodige luxe.

3.     Tenslotte zouden we uw aandacht nog willen vragen voor een betere tegemoetkoming voor de beengeleidingstoestellen.  De tegemoetkoming bij aanpassing van beengeleidingstoestellen is ontoereikend (in vergelijking met de tussenkomsten voor hoorapparaten of cochleaire implantaten). Een eigen opleg van € 5000 bij de aankoop van twee beengeleidingstoestellen is geen uitzondering, en is voor vele jonge gezinnen een financieel onhaalbare taak.

Tijdens het overleg dat u vorig jaar heeft georganiseerd ter voorbereiding van de nieuwe CI-criteria (en waarop u ons als CI-gebruikers en ook RIZIV-medewerkers had uitgenodigd), hebben uw kabinetsmedewerkers laten weten dat ze dit gebruikersoverleg erg zinvol vonden, en dat een jaarlijks overleg eigenlijk wel aangewezen zou zijn.

Wij zijn alleszins bereid om onze vragen en aandachtspunten persoonlijk te komen toelichten. U mag ons hiervoor altijd contacteren.

Hopend op een positieve reactie, danken wij u bij voorbaat."

 

Op 9 maart 2020 ontvingen we onderstaand antwoord van Minister De Block:

"De voorstellen zullen overgemaakt worden aan het RIZIV zodat deze kunnen voorgelegd worden aan de commissie terugbetaling implantaten. Wat betreft uw vraag over een betere terugbetaling van de beengeleidingstoestellen, kunnen we verwijzen naar de beslissing van de overeenkomstencommissie audiciens. Ze beslisten om een deel van de indexmassa te besteden  (50 duizend euro ) aan een specifiek project om de terugbetaling voor hoortoestellen met beengeleiding op basis van een softband te verhogen voor kinderen. De Overeenkomstencommissie plant dit project uit te werken in de loop van het jaar 2020. Dit is alvast een kleine verbetering van de terugbetaling."

 

Overzicht

nieuws

19/10/2020

Med-el zorgt voor eerste volledig implanteerbare CI in Europa

Lees meer

13/10/2020

Webinar ‘Versterk je gehoor op het werk’ op donderdag 22 oktober

Lees meer

09/10/2020

De CI-informatiebijeenkomst van Med-el van 16 november 2020 zal online doorgaan

Lees meer

28/09/2020

Thuis je lipleesvaardigheden online trainen via www.spraakafzienoefenen.nl. Bezorg ons je ervaringen.

Lees meer

16/09/2020

De ONICI Nieuwsbrief van september 2020 is gratis online te lezen.

Lees meer

05/09/2020

Jaarverslag EURO-CIU 2019 is verschenen

Lees meer

26/08/2020

Op 27 augustus 2020 werd een belangrijke internationale consensus gepubliceerd over de behandeling van volwassenen met een cochleair implantaat

Lees meer

20/08/2020

OPCI start 'aangepaste' CI-huiskamerbijeenkomsten terug op

Lees meer

07/08/2020

Leo De Raeve geïnterviewd voor de Internationale PodCast Serie van Cochlear over ‘Hoorzorg Vandaag’.

Lees meer

07/08/2020

Cochlear plant kleinschalige CI-informatiebijeenkomsten in najaar 2020

Lees meer

03/08/2020

Te koop: Nucleus 7 + onderdelen + Minimic & Phoneclip

Lees meer

18/06/2020

OPCI start CI-huiskamerbijeenkomsten weer op vanaf 30 juni 2020

Lees meer

01/06/2020

CI2020 Online is Live

Lees meer

18/04/2020

Eerste Webinars van ONICI zijn een enorm succes.

Lees meer

14/04/2020

RTLZ(NL) maakt TV-reportage over implanteerbare hooroplossingen

Lees meer

24/03/2020

Advanced Bionics volgt de Corona-maatregelen op, maar probeert de service van de patiënt te garanderen

Lees meer

19/03/2020

Cochlear reageert op COVID-19

Lees meer

17/03/2020

COVID-19 kan voor vertraging van CI-leveringen zorgen

Lees meer

10/03/2020

Activiteiten in Leuven, Gent, Gentbrugge, Hasselt en Utrecht naar aanleiding van de Internationale CI-dag van 25 februari 2020

Lees meer

06/03/2020

Studiedag op 10 april 2020 in UMC Utrecht naar aanleiding van de Wereld CI-dag GEANNULEERD

Lees meer

17/02/2020

Maastricht UMC+ plaatst 1000ste Cochleair Implantaat

Lees meer

16/02/2020

Stijn Wouters, CI-drager en Masterstudent Informatica aan de Universiteit van Hasselt (B), zoekt volwassen CI-gebruikers voor zijn proefschrift

Lees meer

01/02/2020

CI-informatiebijeenkomsten nu ook in België

Lees meer

16/01/2020

CI-informatiebijeenkomsten van AB en Phonak accessoire sessies in 2020

Lees meer

24/12/2019

De nieuwe SONNET 2 audioprocessor van MED-EL is nu beschikbaar met al zijn accessoires

Lees meer

09/12/2019

Cochlear Benelux bedankt alle professionelen die mee geholpen hebben bij het tot stand komen van de nieuwe CI-criteria in België

Lees meer

17/11/2019

Nieuwe Belgische CI-criteria gaan vanaf 1 december 2019 in voege

Lees meer

04/11/2019

Audiolink, de nieuwe all-in-one streamer voor SONNET gebruikers van Med-el.

Lees meer

04/11/2019

Op 29 oktober 2019 was er binnen de reeks 'Dokters van Nu' bij de AVROTROS een mooie uitzending over 'het gehoor'

Lees meer

13/10/2019

ONICI organiseert samen met de Hogeschool UCLL (van februari tot juni 2020) de opleiding Velotype (schrijftolk)

Lees meer

19/09/2019

Advanced Bionics biedt unieke hooroplossingen passend bij de nieuwe Belgische criteria voor cochleaire implantatie

Lees meer

17/09/2019

Leo De Raeve schreef opiniestuk in Knack over de nieuwe Belgische CI-criteria

Lees meer

12/07/2019

Med-el lanceert nieuwe Sonnet 2 audioprocessor

Lees meer

24/06/2019

Cochleaire Implantaten prominent aanwezig op TV

Lees meer

19/06/2019

Ronald Pouyo (Universiteit Luik) valt in de prijzen met de prachtige foto 'spiral of sound'

Lees meer

02/05/2019

Nieuw omkaderingsmechanisme vanaf september 2019 voor Vlaamse kinderen met een gehoorverlies in gewoon onderwijs

Lees meer

14/03/2019

Naída CI Q90 van Advanced Bionics connecteerbaar met vrijwel alle Bluetooth-compatibele apparaten

Lees meer

06/02/2019

Ricardo en Rosan zetten een schrijftolk in voor hun studie

Lees meer

06/02/2019

Maak kennis met het rehAB portaal van Advanced Bionics

Lees meer

29/01/2019

Vlaamse schrijftolken aan zet !

Lees meer

16/01/2019

'Med-el shop' nu online voor Belgische Med-el gebruikers

Lees meer

24/10/2018

CochlearTM Nucleus® 7, nu niet meer alleen voor iPhone, maar ook voor Android™

Lees meer

18/10/2018

Mira Van Wilderode (BE) en Maura Eggink (NL) winnen de Oticon Medical scriptieprijs 2018

Lees meer

13/09/2018

Wetenschappers van het UZA en de Universiteit Antwerpen tonen aan dat een cochleair implantaat slechthorende ouderen kan behoeden voor dementie.

Lees meer

16/07/2018

Wachtlijsten voor volwassen CI-gebruikers kunnen in Nederland oplopen tot 20 maanden

Lees meer

10/05/2018

Universiteit-Hasselt en Microsoft-USA zoeken proefpersonen voor onderzoek naar het verbeteren van tekstuele communicatie.

Lees meer

24/03/2018

Recent rapport van Universiteit Londen bevestigt grote moeilijkheden met begrijpend lezen bij DSH leerlingen.

Lees meer

24/03/2018

Recente Amerikaanse studie toont groot belang van beurtnemingen tijdens een gesprek.

Lees meer

24/03/2018

8 Nederlandse verenigingen voor mensen met een gehoorverleis of taalontwikkelingsstoornis lanceren samen de website 'sterkerdoor.nl'.

Lees meer

24/03/2018

Leuvense wetenschappers voorspellen spraakverstaan vanuit hersengolven

Lees meer

24/03/2018

Ouderdomsslechthorendheid niet te verwaarlozen

Lees meer

16/03/2018

Kaat krijgt twee CI's: artikel in het Belang van Limburg en reportage op TV-Limburg op 16 maart 2018

Lees meer

01/03/2018

Vlaams parlement keurt resolutie goed ter voorkoming van gehoorschade en tinnitus en stimuleert de handeling door CI

Lees meer

23/02/2018

"Aan beide oren doof en toch maar één CI terugbetaald", publicatie in het Belang van Limburg naar aanleiding van de Internationale CI-dag.

Lees meer

02/02/2018

UGent en UZ Gent plannen evenwichtsscreening van alle Vlaamse baby's met een gehoorverlies

Lees meer

14/12/2017

Persbericht Eurotrak studie 2017: te weinig Belgische slechthorenden vinden weg naar hoorzorg

Lees meer

06/10/2017

Cochlear lanceert in Nederland het informatieplatform 'Ik wil graag horen'.

Lees meer

02/09/2017

Leerling met CI vertelt over haar ervaringen in regulier en speciaal onderwijs

Lees meer

12/07/2017

Erbij Horen !! Een leuke nieuwe website voor slechthorende en dove kinderen.

Lees meer

28/06/2017

Hoe een bimodale aanpassing (CI + hoorapparaat) goed afregelen ? Advanced Bionics en Cochlear schrijven richtlijnen uit.

Lees meer

31/05/2017

Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) keurt actieplan goed met aandacht voor gehoorverlies

Lees meer

13/05/2017

Jens, een 10-jarige jongen met CI, vertelt over zijn CI in de Nederlandse BZT-show

Lees meer

16/03/2017

3 leuke ervaringsverhalen met de bimodale hooroplossing van Advanced Bionics en Phonak, de Nadia Link

Lees meer

24/02/2017

ONICI, VLOK-CI, AHOSA, Onder Ons en Telecontact vragen meer aandacht voor personen met een gehoorverlies

Lees meer

13/12/2016

Het Nederlandse (online) tijdschrift 'Mijn Gezondheidsgids' interviewt Leo De Raeve (ONICI)

Lees meer

26/11/2016

Op donderdag 24 november 2016 was er op Nederland 2 een uitzending over 'het belang van muziek voor CI-gebruikers'.

Lees meer

21/11/2016

Regionale tv-zender RobTV (Vlaams Brabant) maakte reportage over de betrokkenheid van UZ-Leuven in de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

07/11/2016

Vergelijkende informatie tussen de producten van de CI-merken Advanced Bionics, Cochlear en Med-el is nu beschikbaar.

Lees meer

11/03/2016

Lokale omroep Focus West Vlaanderen maakte mooie reportage over volwassen CI-gebruiker Karen

Lees meer

20/02/2016

Schrijftolken worden steeds belangrijker voor onze CI-jongeren. Lees maar even het verhaal van Thibault dat op 13 februari in De Standaard verscheen.

Lees meer

10/09/2015

De impact van gehoorverlies op de kwaliteit van leven wordt volgens recente studies enorm onderschat.

Lees meer

28/03/2015

Vanaf 1 april 2015 zal in België« ook een CI terugbetaald worden bij kinderen tot 12 jaar met een asymmetrisch gehoorverlies (één doof oor en één slechthorend oor > 60dB)

Lees meer

23/07/2014

De Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie (CI) van 2008 werd eind 2013 herzien.

Lees meer

25/06/2014

Nederland vergoedt tweezijdige cochleaire implantatie bij kinderen tot 18 jaar.

Lees meer

10/02/2014

Op maandag 10 februari 2014 verscheen een uitgebreid artikel in Het Belang van Limburg naar aanleiding van de recente doctoraatsverdediging van Leo De Raeve

Lees meer

08/02/2014

Het Doctoraal proefschrift van Leo De Raeve is bij ONICI te koop.

Lees meer

08/02/2014

Op 5 februari 2014 doctoreerde Leo De Raeve (ONICI) aan de Radbouduniversiteit Nijmegen tot Doctor in de Medische Wetenschappen.

Lees meer

01/10/2013

Pioniers op vlak van cochleaire implantatie (Dr. Graeme M. Clark, Dr. Ingeborg Hochmair en Blake S. Wilson) ontvingen op 22 september 2013 de 'Amerikaanse Nobelprijs' voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

24/02/2013

Sinds 1 oktober 2012 is er in België een nieuwe wetgeving voor financiële tussenkomst door het RIZIV bij (bilaterale) cochleaire implantatie

Lees meer
sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook