ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Adverteer op onze website/in onze Nieuwsbrief

Personen, organisaties en firma's kunnen ons ook altijd steunen door een advertentie te plaatsen op de homepage van onze website of in de Nieuwsbrief van ONICI.

Lees meer

Geldinzamelingsactie

Je mag ons ook financieel steunen door geld in te zamelen via een actie.

Lees meer

Vrijwillige

giften/schenkingen

Alle informatie die ONICI je op de website aanbiedt is gratis. Ook de Nieuwsbrief (een tijdschrift van een 40-tal pagina's) krijg je per email gratis toegestuurd.
Zelfs informatiebrochures worden je gratis per post toegestuurd en ook tal van revalidatiematriaal is gratis te downloaden. Ons opzet is immers om up-to-date informatie rond cochleaire implantatie beschikbaar te stellen voor iedereen in Vlaanderen en Nederland. Zowel ouders, dove volwassenen als professionelen, arm en rijk, jong en oud kunnen dezelfde informatie bekomen.
Een financiële ondersteuning is dan ook altijd welkom. Het zal met zekerheid geïnvesteerd worden in de dienstverlening aan onze CI-gebruikers of professionelen. Aangezien ONICI geen vzw is, kunnen wij je wel geen certificaat bezorgen om de gift bij de belastingen in te brengen.

Alle giften, klein en groot zijn welkom.

Ons Belgisch IBAN rekeningnummer is BE 96-9793-7102-5005 en de BIC-code van de bank is ARSPBE 22. Onze Nederlandse giro-rekening bij de ABN-Amro bank is 628811349.

Personen of organisaties die een volledig project willen steunen, kunnen altijd contact nemen met Leo De Raeve: leo.de.raeve@onici.be . Hij heeft altijd een lijstje liggen met ideeën die hij graag zou verwezenlijken, maar die op dit ogenblijk financieel niet haalbaar zijn.
Wij danken u reeds bij voorbaat voor uw steun.

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook