ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

15 jaar ONICI symposium op vrijdag 3 november 2017

15 jaar ONICI symposium op vrijdag 3 november 2017 te Antwerpen

Lees meer

ONICI organiseert cursus 'Specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen'

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een basiscursus rond de 'specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen' op 5 woensdagnamiddagen in februari-maart 2017

Lees meer

ONICI organiseert op woensdag 12 april 2017 een studiedag te Vianen (Nl)

ONICI organiseert op woensdag 12 april 2017 te Vianen een studiedag rond 'de ontwikkeling van de hogere cognitieve functies bij CI-kinderen en jongeren.

Lees meer

ONICI organiseert intensieve bijscholing Cochleaire Implantatie

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een intensieve bijscholing rond Cochleaire Implantatie op 6 woensdagnamiddagen in maart-mei 2017

Lees meer

ONICI organiseert cursus Velotype

voor huidige en toekomstige schrijftolken

Steeds meer doofgeworden mensen, maar ook doofgeboren kinderen met een cochleair implantaat doen beroep op een schrijftolk om de aangeboden informatie optimaal op te pikken. Het probleem is echter dat men op een gewoon toetsenbord het spreektempo heel moeilijk kan volgen, en dat dus een deel van de informatie verloren gaat. Wat is Velotype? In Nederland werd daarom door Wim Gerbecks en Sander Pasveer het Velotype systeem geoptimliseer. Dit is een speciaal toetsenbord waarop men letters simultaan kan typen en waarmee men (na voldoende oefening) het spreektempo kan volgen. Deze extra schriftelijk ondersteuning is niet alleen erg zinvol voor dove of slechthorende leerlingen die gewoon onderwijs volgen, maar ook binnen het buitengewoon onderwijs en zelfs bij alle groepsactiviteiten waarbij dove/slechthorenden betrokken zijn. Maar ook voor anderstaligen (voor wie Nederlands niet de eerste taal is), oudere mensen met een gehoorverlies of voor motorisch beperkten of studenten met dyslexie die zelf moeilijk notities kunnen nemen, is dit een zeer bruikbaar hulpmiddel.

                                                        

Doelgroep

Deze cursus richt zich voornamelijk op allen die nu reeds functioneren als schrijftolk, maar die met hun gewoon toetsenbord het spreektempo niet kunnen volgen, maar ook op allen die dit in de nabije toekomst zouden willen doen. Elk begeleidingscentrum voor doven/slechthorenden zou toch enkele mensen in dienst mogen hebben met de kennis van Velotype om in te kunnen zetten als schrijftolk, net zoals ze gebarentolken in dienst hebben.


Locatie en tijdstip
Campus Hertogstraat van de Lerarenopleiding, UC Leuven-Limburg, Hertogstraat 178 te 3001 Heverlee (Leuven), op 6 woensdagavonden telkens van 17.30 – 19.30u.
Iedere deelnemer krijgt een attest van gevolgde sessies en een diploma met vermelding van de prestatie tijdens de evaluatie. Voor studenten UC Leuven-Limburg Ba-na-Ba Buitengewoon Onderwijs biedt deze opleiding tevens 4 studiepunten in het kader van het opleidingsonderdeel ‘Interventies en aanpassingen’.

Programma
Binnen deze opleiding leer je wat de rol van een schrijftolk kan zijn voor verschillende doelgroepen en leer je vervolgens typen gebruik makend van het Velotype toetsenbord. De lessen moeten aanzien worden als terugkomdagen, want van de deelnemers wordt verwacht dat zij via een online pakket gemiddeld één uur per dag oefenen. De 6de en laatste sessie wordt een evaluatie voorzien, maar het is de bedoeling om na afloop van deze cursus zelfstandig via Velotype Academy te blijven verder oefenen om zo het tempo nog te kunnen opdrijven.

Lestijden

Woensdag 8 maart 2017: 17.30 – 19.30u.: Kennismaking Velotype en software (online lessenpakket, Text on top,…) en eerste oefeningen

Woensdag 22 maart 2017: 17.30 – 19.30u.: Praktische groepsles

Woensdag 19 april 2017: 17.30 – 18.30u. Inleidende les: rol van de schrijftolk
                                               18.30 - 19.30u:  Praktische groepsles

Woensdag 3 mei 2017: 17.30 – 19.30u.: Praktische groepsles

Woensdag 17 mei 2017: 17.30 – 19.30u.: Praktische groepsles

Woensdag 31 mei 2017: 17.30 – 18.30u:. Praktische groepsles
                                             18.30 – 19.30u: Evaluatietoets ·


Kostprijs 
De kostprijs voor het volledige bijscholingspakket van 6 sessies bedraagt € 240 of € 40/sessie. Minimum 5 sessies dienen gevolgd te worden voor het ontvangen van een getuigschrift en/of studiepunten. Daarbij komt nog de huur van een speciaal Velotype toetsenbord:
- Studenten van UC Leuven-Limburg kunnen tijdelijk en delend over een Velotype toetsenbord van de Hogeschool Leuven beschikken. In de bib van de Hogeschool in Heverlee (Hertogstraat) zijn 3 toestellen ter beschikking voor uitleen en oefening.

- Andere deelnemers kunnen een toestel huren bij de firma Velotype (die de eerste lesdag zal aanwezig zijn) aan(€ 366 (incl. BTW) voor de duur van de cursus van 8 maart tot 31 mei 2017 of aankopen aan € 1500 (excl BTW).
Op de toestellen is 3 jaar garantie. Indien een gehuurd toestel nadien wordt aangekocht, wordt € 270 in vermindering gebracht.

Inschrijven
Inschrijven kan via de website van de Hogeschool UCLL. Geleive je wel eerst even te registreren. Moest je problemen ervaren bij de registratie, aarzel dan niet om een email te sturen naar info@onici.be

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook