ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

2019 AG Bell Global Listening and Spoken Language Symposium

30 juni-2 juli 2019, Madrid, Spanje

Lees meer

12th Asia Pacific Symposiium on Cochlear Implants and Related Sciences

27-30 November 2019 te Tokyo, Japan

Lees meer

14th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation

16-19 Oktober 2019, Boekarest, Roemenië

Lees meer

23rd International Congres on

The Education of the Deaf

Meer informatie op www.iced2020.com

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook