ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Meer informatie over de wek- en waarschuwingssystemen van

Multi Care Systems (MCS) vind je onder deze rubriek.

Om te weten wie er op bezoek komt: deurbelsignalering

 

Telefonisch contact houden met je geliefden: telefoonsignalering

 

Altijd in de buurt van je babymet de babyfoonsignalering

 

En uw huis en familie beschermen met de brandsignalering

sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook