ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

15 jaar ONICI symposium op vrijdag 3 november 2017

15 jaar ONICI symposium op vrijdag 3 november 2017 te Antwerpen

Lees meer

ONICI organiseert op woensdag 12 april 2017 een studiedag te Vianen (Nl)

ONICI organiseert op woensdag 12 april 2017 te Vianen een studiedag rond 'de ontwikkeling van de hogere cognitieve functies bij CI-kinderen en jongeren.

Lees meer

ONICI organiseert cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken op 6 woensdagavonden in maart-juni 2017

Lees meer

ONICI organiseert intensieve bijscholing Cochleaire Implantatie

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een intensieve bijscholing rond Cochleaire Implantatie op 6 woensdagnamiddagen in maart-mei 2017

Lees meer

ONICI organiseert cursus 'Specifieke onderwijsbehoeften

voor dove en slechthorende leerlingen'

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een basiscursus rond de 'specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen'  op 5 woensdagnamiddagen in februari-maart 2017.

 

In Vlaanderen zijn een 1000-tal leerlingen met een auditieve beperking die er onderwijs volgen in het buitengewone of het gewone onderwijs. De meerderheid volgt op dit ogenblik gewoon onderwijs.

De populatie dove en slechthorende kinderen is echter erg heterogeen, van kinderen die gewoon onderwijs volgen met nauwelijks extra ondersteuning tot dove kinderen met complexe bijkomende beperkingen die buitengewoon onderwijs volgen.

Binnen deze basisopleiding ‘onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen, zullen we kennismaken met deze heterogene populatie en met hun specifiek onderwijsbehoeften’.

 

· Doelgroep

De doelstelling van deze opleiding is om via nascholing basiscompetenties bij te brengen voor de professionele begeleiding van dove en slechthorende leerlingen in buitengewoon en gewoon onderwijs. Zij richt zich dan ook voornamelijk op (gon)-leerkrachten en (gon)-

logopedisten, en op allen die betrokken zijn bij de begeleiding van dove kinderen in buitengewoon en gewoon onderwijs als in de gezinnen.

Hogeschool UCLL (locatie Heverlee-Leuven) is de enige Hogeschool in Vlaanderen die binnen de Banaba-opleiding Buitengewoon Onderwijs een specifieke module organiseert rond het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. De module levert 3 studiepunten op en

de opleiding kan dus ook gevolgd worden door professionelen die in een andere hogeschool de opleiding Buitengewoon Onderwijs volgen, maar die specifieke kennis willen opdoen rond ‘doven en slechthorenden’.

 

· Locatie en tijdstip

De 5 woensdagnamiddagen (15/2, 22/2, 8/3, 15/3, 22/3) zullen doorgaan op Campus Hertogstraat van de Lerarenopleiding UC Leuven-Limburg, Hertogstraat 178 te 3001 Heverlee (Leuven) en dit telkens van 13.30-16.30u.

Iedere deelnemer krijgt een attest van gevolgde sessies en een diploma met vermelding van de prestatie tijdens de evaluatie. Deze CI-cursus leidt tot 3 studiepunten voor studenten van de Banaba buitengewoon onderwijs in het kader van het opleidingsonderdeel Interventies & aanpassingen.

 

· Lectoren

Leo De Raeve, PhD, en gastdocenten Karen Aerden en Nancy Van Geel

 

· Programma

 

Les 1: 15 februari 2017 : 13.30-16.30u : Een leerling met een auditieve beperking in mijn klas: beeldvorming van DSH-leerlingen

Les 2: 22 februari 2017 : 13.30-16.30u : Geschiedenis en recente ontwikkelingen in het onderwijs aan doven en slechthorenden (D/SH)

Les 3: 8 maart 2017: 13.30-16.30u : Bilinguaal-Bicultureel onderwijs + Dovengemeenschap

Les 4: 15 maart 2017: 13.30-16.30u : De gedifferentieerde visie + de aangepast didactiek vanuit de Reflecterende Moedertaal Methode + praktische oefeningen

Les 5: 22 maart 2017: 13.30-16.30u : Onderwijs en begeleiding van D/SH leerlingen in het GON: specifieke schoolse en sociaalemotionele moeilijkheden + praktische oefeningen
 

Opdracht: in te leveren voor 1 mei 2017 (enkel voor degene die studiepunten willen bekomen)

 

· Kostprijs en inschrijven

*De kostprijs voor het volledige bijscholingspakket van 5 sessies bedraagt 200 € of 40€/sessie. Minimum 5 sessies dienen gevolgd te worden voor het ontvangen van een getuigschrift en/of studiepunten.

-Minimum 4 van de 5 lessen uit dit pakket dienen gevolgd te worden om een beoordeling van de taak te kunnen bekomen en om studiepunten te kunnen bekomen.

-Er mag ook gekozen worden voor bepaalde lessen, maar omdat les 1 en 2 basislessen zijn, zouden wij willen vragen dat iedere deelnemer minimum les 1 en les 2 volgt.

-Scholen kunnen ook kiezen om bv de 5 sessies te verdelen of 2/3 personeelsleden.

 

*Inschrijven kan via http://www.onici.be of info@onici.be

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook