ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

ONICI organiseert 2 workshops rond auditieve training na CI

ONICI organiseert 2 workshops rond 'auditieve training na cochleaire implantatie'

Lees meer

ONICI organiseert cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken op 6 woensdagavonden in maart-juni 2019

Lees meer

ONICI organiseert intensieve bijscholing Cochleaire Implantatie

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een intensieve bijscholing rond Cochleaire Implantatie op 5 woensdagnamiddagen in april-mei 2019

Lees meer

ONICI organiseert op vrijdag 24 mei

2019 een studiedag te Vianen (NL)

Studiedag 'onderwijs en begeleiding van jongeren met een cochleair implantaat'. 

 

INHOUD:

Meer en meer dove kinderen die op jonge leeftijd een CI hebben gekregen zijn nu teenagers, met hun eigen vragen en behoeften.

Tijdens deze dag zullen wij stilstaan bij de specifieke noden en behoeften van jongeren met een cochleair implantaat en zullen we tal van suggesties voor revalidatie en begeleiding aanreiken. Zo zullen we onder andere ingaan op het ASSET-programma, een Amerikaans sociaal vaardigheidsprogramma voor dove en slechthorende jongeren. Daarnaast laten wij een jongere zelf aan het woord en zal het Revalidatiecentrum St. Lievenspoort (Gent-B) zijn werking met DSH-jongeren aan jullie voorstellen. 
Tot slot wordt een nieuwe website voor CI-jongeren aan jullie voorgesteld.

 

DOELGROEP:

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van dove jongeren met een cochleair implantaat: ouders, gezinsbegeleiders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,...

 

DOCENTEN

Leo De Raeve (ONICI-Zonhoven-B)

Clair Tollenaere en collega, stafleden van het Revalidatiecentrum St. Lievenspoort te Gent (B)

 

De studiedag wordt in het Nederlands gegeven.

 

DATUM:  vrijdag 24 mei 2019 van 9.30u-16.30u

 

LOCATIE:   

Advanced Bionics Benelux B.V.

Laanakkerweg 4

4131 PA Vianen

Nederland
 

DEELNAMEKOSTEN: € 100
(inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie)

 

REGISTRATIE kan door het registratieformulier in te vullen en te versturen naar studiedagen@onici.be . Organisaties of zelfstandigen die beschikken over een BTW-nummer dienen dit nummer mee te delen bij registratie, dit om de facturatie correct uit te voeren. Het registratieformulier kun je hier downloaden.

Gezien het beperkt aantal deelnemers (30), kun je best tijdig inschrijven. 

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 maand voor aanvang van de studiedag wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald en wordt voor het volledige bedrag een creditnota opgemaakt.

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag wordt een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie binnen de laatste week voor aanvang van de studiedag.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook