ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Het werkgeheugen van kinderen meteen auditieve of communicatieve beperking

De definitie van werkgeheugenprofielen bij kinderen met een auditieve/communicatieve beperking.

Lees meer

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

Lees meer

'Living practice guidelines' voor volwassenen met een CI

Binnen dit project worden richtlijnen ontwikkeld voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie bij volwassenen.

Lees meer

'Comm4CHILD', Europees project met 15 ESR-studenten

'Comm4CHILD' , een Europees project met 15 ESR-studenten die een opdracht uitvoeren rond communicatie bij kinderen met een gehoorverlies

Lees meer

Internationale Delphi Consensus studie over unilaterale cochleaire implantatie bij volwassenen

Leo De Raeve maakt deel uit van de expertengroep CAPAC binnen een Internationale Delphi studie over cochleaire implantatie bij volwassenen

Lees meer

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten start in oktober 2019 (tot september 2023)

Lees meer

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft van 2003 tot 2007 subsidie verleend aan een vierjarig project over een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving.

Lees meer

VOICE-project, een

Erasmus+ project

'VOICE' is de acronym voor 'Vocational education and training for speech and language therapists and parents for rehabilitation of children with cochlear implants'. Het is een Erasmus+ project met referentienummer 2020-1-RO01-KA202-080059 dat zich voornamelijk richt op de revalidatie van jonge dove kinderen met een cochleair implantaat en meer bepaald op logopedisten en op ouders van deze kinderen. ONICI is één van de 7 partners in dit project dat gestart is op 1 december 2020 en dat eindigt op 31 december 2022. Omwille van de impact van Covid werd het project met een half jaar verlengd tot 30 juni 2023.

Binnen dit project zullen volgende zaken ontwikkeld worden:
1. een portfolio met een aantal gevalstudies van goede praktijken op vlak van revalidatie na CI
2. via een literatuurstudie komen tot 'minimale standards' voor revalidatie na CI bij kinderen
3. een handboek voor logopedisten en voor ouders op dit vlak
4. een (online) training voor logopedisten op vlak van revalidatie na CI
5. een (online) training voor ouders en gezinsondersteuners

 

-Ondertussen zijn de landenstudies (opdracht 1) afgewerkt en kun je op de website een verslag vinden van de huidige situatie op vlak van cochleaire implantatie en revalidatie bij jonge kinderen en dit van België, Nederland, Portugal en Roemenië: https://voice-erasmus.eu/ci-portfolio/.
 

- Ook de  'Kwaliteitsnormen op vlak van revalidatie van jong geïmplanteerde kinderen met een cochleair implantaat' (opdracht 2) zijn ondertussen afgewerkt. 
Na een grondige literatuurstudie en interviews met internationale experten op vlak van revalidatie, werden kwaliteitsnormen samengesteld. Deze normen werden vervolgens voorgelegd aan een groep van internationale experten op vlak van revalidatie na CI, en alleen de normen die door 90% van de experten werden goedgekeurd werden weerhouden. Het resultaat is een pakket van 28 'Quality standards for (re)habilitation of young deaf children receiving cochleair implants'. 
De kwaliteitsnormen bestaan uit 10 algemene richtlijnen, 4 specifiek rond fitting, 10 specifiek over revalidatie en 4 rond de nodige competenties van de begeleiders. Je kan de
 28 "Quality standards for (re)habilitation of young deaf children receiving cochleair implants" hier downloaden.
 


 

-In een laatste fase werd een handboek geschreven voor logopedisten en begeleiders van jongen CI-kinderen. De Engelse versie van dit handboek van ruim 100 pagina's is reeds beschikbaar en kun je hier downloaden

Het is de bedoeling dat op korte termijn ook de Nederlandse, Portugese en Roemeense vertaling beschikbaar wordt gesteld.

- In juli 2023 verscheen een wetenschappelijk publicatie over deze kwaliteitsrichtlijnen in het wetenschappelijk tijdschrift Medicina.

De Raeve L., Cumpat M.C., van Loo A., Costa I., Matos M., Dias J., Martu C., Cavaleriu B., Ghergut  A., Maftei A., Tudorian C., Butnaru C., Serban R., Meriacre T. & Radulescu L. (2023), Quality Standard for Rehabilitation of Young Deaf Children Receiving Cochlear Implants, Medicina, 59(7), 1354; 1-14. https://doi.org/10.3390/medicina59071354. Je kan het artikel online lezen via https://www.mdpi.com/1648-9144/59/7/1354 of downloaden als pdf via: https://www.mdpi.com/1648-9144/59/7/1354/pdf.

 

Nog meer informatie over dit project kun je vinden op http://voice-erasmus.eu/ 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook