ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Laatste

nieuws

16/08/2019

20% korting op True Wireless apparaten van Cochlear van 3-24 september 2019

Lees meer

24/07/2019

Cochlear organiseert in het najaar 2019 nog 3 informatiebijeenkomsten in Utrecht (NL)

Lees meer

12/07/2019

Med-el lanceert nieuwe Sonnet 2 audioprocessor

Lees meer

06/07/2019

AB/Phonak organiseert in 2019 in Nederland nog 6 CI-informatiebijeenkomsten

Lees meer

24/06/2019

Nieuwe film 'Toy Story 4' past zich aan naar diversiteit: één van de figuurtjes draagt een een Cochleair Implantaat

Lees meer

19/06/2019

Ronald Pouyo (Universiteit Luik) valt in de prijzen met de prachtige foto 'spiral of sound'

Lees meerAlle nieuwsberichten

Opvoeding van jonge dove

kinderen met een CI

In februari 2006 keurde de NVSG (Nationale Vereniging voor Steun aan Gehandicapte personen), een onderdeel van Rotary-België, een beurs goed voor een project over de opvoeding van jonge dove kinderen met een cochleaire implantaat. Projectverantwoordelijke was Prof. Dr. Gerrit Loots (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) 

 
Overige projectmedewerkers waren: Fevlado-Passage-Gent, CORA-TBD (Vlaamse Thuisbege-leidingsdiensten voor auditief gehandicapten) en ONICI. Vanuit de NVSG wordt het project opgevolgd door de heer Fernand Van Hees. Het is een projectbeurs voor een recent Universitair afgestudeerde en dit voor een periode van 12 maanden.
Het project beoogt een aanzet te geven tot permanent systematisch onderzoek naar de invloed van gebaren en gebarentaal op de communicatieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling van jonge dove kinderen met een CI. Heel concreet werd een antwoord gezocht op volgende vraag: heeft het gebruik van Gebarentaal in de opvoeding van jonge dove kinderen met een CI een meerwaarde voor de communicatieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling van deze kinderen? 
Voor de realisatie van bovenstaande doelstellingen werden vijf activiteiten gepland:
1. Een grondige studie van zowel de Belgische, als internationale literatuur omtrent de ontwikkeling en opvoeding van dove kinderen met een CI. 
2. Een bevraging van 15 à 20 ouders van dove kinderen die op jonge leeftijd een CI kregen, over de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. De selectie van de ouders gebeurt volgens een samplingprocedure die voorziet in een brede range van leeftijden van dove kinderen met een vroegtijdige inplant. Voor de bevraging van de ouders wordt gebruik gemaakt van diepte-interviews, die op kwalitatieve wijze worden geanalyseerd. 
3. De resultaten van de literatuurstudie samen met de interviewgegevens van de ouders worden gebundeld in een publicatie in boekvorm (voor dove en horende ouders) met (praktische) informatie en richtlijnen over de opvoeding van jonge dove kinderen met een CI. Voor gebarentaalgebruikers zal een video/dvd worden gemaakt met een vertaling van de geschreven informatie naar VGT
4. Opzetten van een netwerk en voorbereiden van een procedure voor een permanente en systematische, longitudinale verzameling van interview- en observatiedata omtrent de opvoeding en vroegtijdige ontwikkeling van dove kinderen. Deze activiteit moet de aanzet geven voor de ontwikkeling van een wetenschappelijke databank van interviews en video-opnames die voorziet in voldoende data om geldige uitspraken te doen over de opvoeding en ontwikkeling van jonge dove kinderen met een CI. 
5. Aanvragen van een vierjarige doctoraatsbeurs (OZR/FWO) voor de respectievelijke bursaal die het project uitvoert in samenwerking met de betrokken partners.
 
Activiteiten 1 tot en met 3 behoorden tot de realisatie van het project. Activiteiten 4 en 5 moeten verhoogde kansen garanderen op financiering voor permanent vervolgonderzoek. 
De onderzoeksbevindingen van dit project waaren bedoeld om ouders van dove kinderen, maar ook Dove volwassenen, professionele hulpverleners (KNO-artsen, dovenleerkrachten, logopedisten, audiologen, kinderartsen, …) en overheidsinstanties geldige en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verschaffen over de ontwikkeling en opvoeding van dove kinderen met een CI.
 
-In tussentijd werd Liesbeth Matthijs uit de verschillende sollicitanten gekozen om het project uit te voeren. Het project is dan ook concreet van start gegaan na de grote vakantie (september 2006) en Liesbeth is onmiddellijk begonnen met de inventarisatie van Belgische en internationale literatuur omtrent de ontwikkeling en opvoeding van dove kinderen met een CI.
 
-Ilse Buyl (laatstejaarsstudente orthopedagogiek aan de VUB) is ter voorbereiding van een latere publicatie, verschillende begeleiders uit de zorgsector en ouders van CI-kinderen gaan interviewen om zicht te krijgen op de zaken die ouders van CI-kinderen belangrijk vinden.
 
-Verschillende studenten van de 2de licentie orthopedagogiek van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, hebben in het kader van de opleiding Dovenstudies een interview afgenomen van ouders van dove kinderen met een CI rond de opvoeding van een kind met een CI. Er werd een vast interviewschema gehanteerd en de uitgeschreven interviews zullen verwerkt worden door Liesbeth Matthijs.
 
-Op 22 november 2006 organiseerde Prof. Gerrit Loots een vergadering met verschillende universiteiten, hogescholen, ouderverenigingen, begeleidingscentra en CI-centra rond het opzetten van een netwerk en het voorbereiden van een procedure voor een permanente en systematische, longitudinale verzameling van interview- en observatiedata omtrent de opvoeding en vroegtijdige ontwikkeling van dove kinderen. Deze activiteit moet de aanzet geven voor de ontwikkeling van een wetenschappelijke databank van interviews en video-opnames die voorziet in voldoende data om geldige uitspraken te doen over de opvoeding en ontwikkeling van jonge dove kinderen met een CI. Alle aanwezigen stonden wel achter dit initiatief, maar voor sommigen was het voorstel nog niet concreet genoeg. Op basis van de opmerkingen van de aanwezigen werd een verslag gemaakt dat als uitgangspunt zal gebruikt worden bij een volgende samenkomst.
In maart 2007 werd het project afgesloten en werd doelstelling 4 en 5 verder gezet.
 
 

Overzicht

nieuws

16/08/2019

20% korting op True Wireless apparaten van Cochlear van 3-24 september 2019

Lees meer

24/07/2019

Cochlear organiseert in het najaar 2019 nog 3 informatiebijeenkomsten in Utrecht (NL)

Lees meer

12/07/2019

Med-el lanceert nieuwe Sonnet 2 audioprocessor

Lees meer

06/07/2019

AB/Phonak organiseert in 2019 in Nederland nog 6 CI-informatiebijeenkomsten

Lees meer

24/06/2019

Nieuwe film 'Toy Story 4' past zich aan naar diversiteit: één van de figuurtjes draagt een een Cochleair Implantaat

Lees meer

19/06/2019

Ronald Pouyo (Universiteit Luik) valt in de prijzen met de prachtige foto 'spiral of sound'

Lees meer

06/06/2019

HiRes™ Ultra 3D cochleair implantaat van AB werd bekroond met de Medtech Breakthrough Award 2019

Lees meer

28/05/2019

UMC Groningen onderzoekt spraakverwerking van kinderen met een CI binnen PICKA project

Lees meer

17/05/2019

UMC Utrecht onderzoekt succeskansen cochleaire implantatie

Lees meer

02/05/2019

Nieuw omkaderingsmechanisme vanaf september 2019 voor Vlaamse kinderen met een gehoorverlies in gewoon onderwijs

Lees meer

17/04/2019

3rd Internationale  Conference on Teaching Deaf Learners, 6-8 november 2019 te Haarlem (NL)

Lees meer

01/04/2019

HiResTM Ultra 3D cochleair implantaat van Advanced Bionics vanaf 1 april 2019 terugbetaalbaar in België

Lees meer

26/03/2019

Rob Beenders, Vlaams parlementslid met een CI, gaat vanaf 1 april 2019 werken voor Cochlear

Lees meer

14/03/2019

Naída CI Q90 van Advanced Bionics connecteerbaar met vrijwel alle Bluetooth-compatibele apparaten

Lees meer

06/02/2019

Ricardo en Rosan zetten een schrijftolk in voor hun studie

Lees meer

06/02/2019

Maak kennis met het rehAB portaal van Advanced Bionics

Lees meer

29/01/2019

Vlaamse schrijftolken aan zet !

Lees meer

16/01/2019

'Med-el shop' nu online voor Belgische Med-el gebruikers

Lees meer

30/12/2018

33ste ONICI-Nieuwsbrief van December 2018 nu gratis beschikbaar

Lees meer

29/12/2018

KIPA, een nieuw Europees netwerk voor kinderaudiologen

Lees meer

06/12/2018

Workshops voor Cochlear™ CI-gebruikers in 2019: Leer uw Cochlear CI-geluidsprocessor en accessoires nóg beter kennen!

Lees meer

07/11/2018

Neuro 2 Cochleair Implantaat van Oticon Medical in België terugbetaald vanaf 1 november 2018

Lees meer

06/11/2018

Advanced Bionics introduceert het HiResTM Ultra 3D cochleair implantaat op de Europese markt

Lees meer

24/10/2018

CochlearTM Nucleus® 7, nu niet meer alleen voor iPhone, maar ook voor Android™

Lees meer

18/10/2018

Mira Van Wilderode (BE) en Maura Eggink (NL) winnen de Oticon Medical scriptieprijs 2018

Lees meer

13/09/2018

Wetenschappers van het UZA en de Universiteit Antwerpen tonen aan dat een cochleair implantaat slechthorende ouderen kan behoeden voor dementie.

Lees meer

01/08/2018

MED-EL introduceert de RONDO 2 all-in-one processor met geïntegreerde batterij

Lees meer

16/07/2018

Wachtlijsten voor volwassen CI-gebruikers kunnen in Nederland oplopen tot 20 maanden

Lees meer

09/07/2018

Phonak introduceert de nieuwe Roger Select Microfoon

Lees meer

10/05/2018

Universiteit-Hasselt en Microsoft-USA zoeken proefpersonen voor onderzoek naar het verbeteren van tekstuele communicatie.

Lees meer

12/04/2018

Vlaams parlementslid Rob Beenders krijgt CI, maar zonder tussenkomst door RIZIV (HBvL, 12.04.18)

Lees meer

24/03/2018

Recent rapport van Universiteit Londen bevestigt grote moeilijkheden met begrijpend lezen bij DSH leerlingen.

Lees meer

24/03/2018

Recente Amerikaanse studie toont groot belang van beurtnemingen tijdens een gesprek.

Lees meer

24/03/2018

8 Nederlandse verenigingen voor mensen met een gehoorverleis of taalontwikkelingsstoornis lanceren samen de website 'sterkerdoor.nl'.

Lees meer

24/03/2018

Leuvense wetenschappers voorspellen spraakverstaan vanuit hersengolven

Lees meer

24/03/2018

Ouderdomsslechthorendheid niet te verwaarlozen

Lees meer

16/03/2018

Kaat krijgt twee CI's: artikel in het Belang van Limburg en reportage op TV-Limburg op 16 maart 2018

Lees meer

01/03/2018

Vlaams parlement keurt resolutie goed ter voorkoming van gehoorschade en tinnitus en stimuleert de handeling door CI

Lees meer

23/02/2018

"Aan beide oren doof en toch maar één CI terugbetaald", publicatie in het Belang van Limburg naar aanleiding van de Internationale CI-dag.

Lees meer

02/02/2018

UGent en UZ Gent plannen evenwichtsscreening van alle Vlaamse baby's met een gehoorverlies

Lees meer

14/12/2017

Persbericht Eurotrak studie 2017: te weinig Belgische slechthorenden vinden weg naar hoorzorg

Lees meer

06/10/2017

Cochlear lanceert in Nederland het informatieplatform 'Ik wil graag horen'.

Lees meer

02/09/2017

Leerling met CI vertelt over haar ervaringen in regulier en speciaal onderwijs

Lees meer

12/07/2017

Erbij Horen !! Een leuke nieuwe website voor slechthorende en dove kinderen.

Lees meer

28/06/2017

Hoe een bimodale aanpassing (CI + hoorapparaat) goed afregelen ? Advanced Bionics en Cochlear schrijven richtlijnen uit.

Lees meer

31/05/2017

Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) keurt actieplan goed met aandacht voor gehoorverlies

Lees meer

13/05/2017

Jens, een 10-jarige jongen met CI, vertelt over zijn CI in de Nederlandse BZT-show

Lees meer

16/03/2017

3 leuke ervaringsverhalen met de bimodale hooroplossing van Advanced Bionics en Phonak, de Nadia Link

Lees meer

24/02/2017

ONICI, VLOK-CI, AHOSA, Onder Ons en Telecontact vragen meer aandacht voor personen met een gehoorverlies

Lees meer

13/12/2016

Het Nederlandse (online) tijdschrift 'Mijn Gezondheidsgids' interviewt Leo De Raeve (ONICI)

Lees meer

26/11/2016

Op donderdag 24 november 2016 was er op Nederland 2 een uitzending over 'het belang van muziek voor CI-gebruikers'.

Lees meer

21/11/2016

Regionale tv-zender RobTV (Vlaams Brabant) maakte reportage over de betrokkenheid van UZ-Leuven in de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

07/11/2016

Vergelijkende informatie tussen de producten van de CI-merken Advanced Bionics, Cochlear en Med-el is nu beschikbaar.

Lees meer

11/03/2016

Lokale omroep Focus West Vlaanderen maakte mooie reportage over volwassen CI-gebruiker Karen

Lees meer

20/02/2016

Schrijftolken worden steeds belangrijker voor onze CI-jongeren. Lees maar even het verhaal van Thibault dat op 13 februari in De Standaard verscheen.

Lees meer

10/09/2015

De impact van gehoorverlies op de kwaliteit van leven wordt volgens recente studies enorm onderschat.

Lees meer

28/03/2015

Vanaf 1 april 2015 zal in België« ook een CI terugbetaald worden bij kinderen tot 12 jaar met een asymmetrisch gehoorverlies (één doof oor en één slechthorend oor > 60dB)

Lees meer

23/07/2014

De Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie (CI) van 2008 werd eind 2013 herzien.

Lees meer

25/06/2014

Nederland vergoedt tweezijdige cochleaire implantatie bij kinderen tot 18 jaar.

Lees meer

10/02/2014

Op maandag 10 februari 2014 verscheen een uitgebreid artikel in Het Belang van Limburg naar aanleiding van de recente doctoraatsverdediging van Leo De Raeve

Lees meer

08/02/2014

Het Doctoraal proefschrift van Leo De Raeve is bij ONICI te koop.

Lees meer

08/02/2014

Op 5 februari 2014 doctoreerde Leo De Raeve (ONICI) aan de Radbouduniversiteit Nijmegen tot Doctor in de Medische Wetenschappen.

Lees meer

01/10/2013

Pioniers op vlak van cochleaire implantatie (Dr. Graeme M. Clark, Dr. Ingeborg Hochmair en Blake S. Wilson) ontvingen op 22 september 2013 de 'Amerikaanse Nobelprijs' voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

24/02/2013

Sinds 1 oktober 2012 is er in België een nieuwe wetgeving voor financiële tussenkomst door het RIZIV bij (bilaterale) cochleaire implantatie

Lees meer
sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook