ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

RehAB apps voor i-phone van Advanced Bionics nu gratis te downloaden

RehAB apps voor i-phone van Advanced Bionics nu gratis te downloaden

Lees meer

Bellman & Symfon neemt Multi Care Systems over

Bellman & Symfon neemt Multi Care Systems over

Lees meer

40 miljoen woorden taalinput tegen 4 jaar

40 miljoen woorden taalinput tegen 4 jaar

Lees meer

ONICI gaat samenwerken met Vormingplus

ONICI gaat informatiebijeenkomsten rond 'impact gehoorverlies' geven voor Vormingplus

Lees meer

CI-informatiebijeenkomsten in Nederland

CI-informatiebijeenkomsten in Nederland

Lees meer

Cochlear lanceert een vernieuwde webwinkel voor de Benelux

Cochlear lanceert een vernieuwde webwinkel voor Nederland, België en Luxemburg

Lees meer

Med-el Nederland heeft eigen website.

Med-el Nederland heeft eigen website: http://www.hetlevenlatenhoren.nl

Lees meer

De Nucleus® 7-geluidsprocessor, is de winnaar van de ‘Red Dot Award: Product Design’.

De Nucleus® 7-geluidsprocessor, de laatste innovatie van Cochlear Limited, is de winnaar van de prestigieuze ‘Red Dot Award: Product Design’.

Lees meer

EURO-CIU bevraging naar aantallen CI-gebruikers in Europa

EURO-CIU bevraging naar aantallen CI-gebruikers in Europa

Lees meer

EURO-CIU workshop op 6 april 2018 in Barcelona

EURO-CIU workshop op 6 april 2018 in Barcelona

Lees meer

Voelt u zich altijd veilig thuis? Hoort u de rookmelder?

Voelt u zich altijd veilig thuis? Hoort u de rookmelder?

Lees meer

Advanced Bionics viert haar 25ste verjaardag!

Advanced Bionics viert dit jaar haar 25ste verjaardag!

Lees meer

LIFE-R vertaald en gevalideerd naar het Nederlands

Luisterinventaris voor het basis- en secundair onderwijs, een vertaling en validatie van de LIFE-R

Lees meer

Het Cochlear™ True WirelessTM-portfolio

Het Cochlear™ True WirelessTM-portfolio levert een nieuwe maatstaf in hoorzorg voor cochleaire implantaten

Lees meer

UMC Utrecht onderzoekt eenzijdige doofheid

UMC Utrecht onderzoekt behandelingen eenzijdige doofheid

Lees meer

Roger Select voor een beter spraakverstaan

Roger Select: Nóg beter verstaan in gezelschappen door MultiBeam technologie

Lees meer

PAR4-B vraagt ONICI als peter voor zijn project

'Participtory Action for a e-inclusive Smart Brussels (PAR4-B)', vraagt ONICI als peter voor zijn project

Lees meer

Mare Kaandorp promoveerde rond spraakherkenning van CI-gebruikers

Marre Kaandorp promoveerde in Amsterdam rond 'Spraakherkenning van CI-gebruikers en de impact van linguïstische vaardigheden'

Lees meer

Neuro: het eerste CI systeem van Oticon Medical

Neuro: het eerste CI systeem van Oticon Medical

Lees meer

Jessa ziekenhuis-Hasselt (B) organiseerde terugkomdag

Jessa ziekenhuis-Hasselt (B) organiseerde informatiedag voor hun CI-patiënten en voor andere geïnteresseerden

Lees meer

3de Egyptische CI-congres in Cairo van 8-10 Februari 2018

3de Egyptische CI-congres in Cairo van 8-10 Februari 2018

Lees meer

25 februari 2018: Internationale CI-dag

25 februari 2018: Internationale CI-dag werd wereldwijd gevierd

Lees meer

RONDO 2 – Zo eenvoudig kan het zijn

RONDO 2 – Zo eenvoudig kan het zijn

Lees meer

Grote impact bij verwaarlozen (ouderdoms)slechthorendheid

Grote impact bij verwaarlozen (ouderdoms)slechthorendheid

Lees meer

Vlaams parlementslid Rob Beenders krijgt CI, maar zonder tussenkomst door RIZIV

Vlaams parlementslid Rob Beenders krijgt CI, maar zonder tussenkomst door RIZIV (HBvL, 12.04.18)

Lees meer

Strenge Belgische selectiecriteria voor CI

Strenge Belgische selectiecriteria voor terugbetaling CI lokken veel reactie uit

Lees meer

CRIDE rapport 2017

CRIDE-rapport toont ons belangrijke informatie over onderwijs aan doven en slechthorenden in Groot Brittannië

Lees meer

Evenwichtsscreening

(bron: persbericht UZ-Gent 30 januari 2018)

 

Vanaf juni 2018 krijgen alle slechthorende baby’s in Vlaanderen, gemiddeld 120 per jaar, een screening van het evenwicht wanneer ze 6 maanden zijn. Slechthorende baby’s hebben meer kans op een verstoord evenwicht. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Hoe vroeger de screening, hoe vroeger de behandeling om de gevolgen te beperken. De UGent en het UZ Gent ondersteunen de komende vier jaar alle Vlaamse referentiecentra gespecialiseerd in gehoorproblemen bij de opstart van de screening. Vlaanderen is de eerste regio in de wereld die deze screening uitrolt bij alle slechthorende baby’s.

 

120 slechthorende baby’s per jaar

Elke pasgeboren baby in Vlaanderen krijgt een gehoortest bij Kind en Gezin. Het resultaat van deze test is niet goed bij 1% of 600 baby’s per jaar. Kind en Gezin verwijst de baby daarop door naar een referentiecentrum gespecialiseerd in gehoorproblemen. Prof. dr. Ingeborg Dhooge legt uit: “Het centrum, zoals het UZ Gent, gaat na of er inderdaad een gehoorverlies is en wat de oorzaak daarvan is. Bij 20% of 120 baby’s per jaar in Vlaanderen zien we een blijvend gehoorverlies. Een belangrijk deel van deze baby’s zal ook te kampen hebben met een afwijking in het evenwichtsorgaan.”

 

Het belang van een vroege evenwichtsscreening

“Wanneer je evenwicht niet goed werkt, heeft dat gevolgen voor de motorische ontwikkeling van baby’s”, licht prof. dr. Leen Maes van de Universiteit Gent toe. “Ze leren moeilijker rollen, zitten, lopen en vallen vaker. Maar ook nadien blijven kinderen moeite hebben met balans en beweging en zijn de gevolgen zichtbaar op de schoolse vaardigheden.” Een vroege screening leidt tot een vroege start van de revalidatie. Zo kan de revalidatie de gevolgen voor de ontwikkeling zo klein mogelijk houden.

 

Naar een screening voor alle slechthorende baby’s

Niet alle erkende Vlaamse centra bieden vandaag de screening van het evenwicht standaard aan voor slechthorende baby’s. Daar komt dus verandering in. De vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen van de UGent en de dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde van het UZ Gent starten een project op. “De UGent en het UZ Gent zullen vier jaar lang de centra begeleiden bij de toepassing van de screening. Alle ouders die kort na de geboorte te horen krijgen dat hun kind een blijvend gehoorprobleem heeft, krijgen vanaf juni 2018 de uitnodiging voor een evenwichtsscreening,” bevestigt prof. Dhooge.

 

De partners van het project

Alle Vlaamse referentiecentra van Kind en Gezin die gespecialiseerd zijn in gehoorproblemen nemen deel aan het project. De artsen van Kind en Gezin zullen ouders van slechthorende baby’s aanmoedigen om na de screening van het gehoor ook het evenwicht te laten testen. Dat kan in dezelfde referentiecentra. Ook de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie en  ouderverenigingen van kinderen met een gehoorstoornis ondersteunen het project.

Momenteel bereiden de UGent en het UZ Gent een vlotte start voor in alle centra in juni 2018. Het project krijgt financiële steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Meer info: www.vis-flanders.be

 

PERSCONTACT Karlien Wouters

karlien.wouters@uzgent.be  | +32 (0)9 332 69 02 (doorgeschakeld naar gsm)

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook