ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Het werkgeheugen van kinderen meteen auditieve of communicatieve beperking

De definitie van werkgeheugenprofielen bij kinderen met een auditieve/communicatieve beperking.

Lees meer

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

Lees meer

'Living practice guidelines' voor volwassenen met een CI

Binnen dit project worden richtlijnen ontwikkeld voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie bij volwassenen.

Lees meer

VOICE-project, een Erasmus+ project

Vocational education and training for speech and language therapists and parents for rehabilitation of children with cochlear implants

Lees meer

Internationale Delphi Consensus studie over unilaterale cochleaire implantatie bij volwassenen

Leo De Raeve maakt deel uit van de expertengroep CAPAC binnen een Internationale Delphi studie over cochleaire implantatie bij volwassenen

Lees meer

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten start in oktober 2019 (tot september 2023)

Lees meer

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft van 2003 tot 2007 subsidie verleend aan een vierjarig project over een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving.

Lees meer

'Comm4CHILD', Europees project

met 15 ESR-studenten

Comm4CHILD is een consortium  bestaande uit 9 Europese organisaties (Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Medisch Hochschule Hannover, Centre national de la recherche scientifique, Universiteit van Linkoping, Universiteit vaqn Leeds, Centre Comprendre en Parler Brussel, HORSYS-Duitsland en Oticon-Denemarken) die een innovatieve aanpak gaan ontwikkeling om  de communicatieve vaardigheden en sociale inclusie van kinderen met gehoorverlies te optimaliseren. 

Comm4CHILD richt zich op de grote inter-individuele verschillen in plasticiteit van de hersenen, cognitieve en in taalvaardigheden, en maakt volledig gebruik van deze heterogeniteit om efficiënte communicatieve vaardigheden bij kinderen gehoorverlies te ontwikkelen. Een groep van 15 ESR's (Early Stage Researchers) zullen getraind worden om  (multidisciplinair) onderzoek te doen binnen drie aandachtsgebieden: biomedisch (d.w.z. anatomische variaties van het slakkenhuis en reorganisatie van de hersenen), cognitie (d.w.z. werkgeheugen, multimodaal integratie in communicatie) en taal (d.w.z. interindividuele verschillen in spraakverstaanbaarheid en taalontwikkeling).

Het werk van de ESR's (doctoraatstudenten) zal zich richten op:
(1) de factoren in kaart brengen die ten grondslag liggen aan deze heterogeniteit,
(2) verbeteringen aanbrengen in het inzicht in de voorspellers van taalkundige communicatieve vaardigheden,
(3) het ontwikkelen van nieuwe interventiemethoden ontwikkelen.
 
Het project omvat 3 grote werkpakketten met in totaal 15 verschillende opdrachten:

WP1 Plasticity and adaptation to biological diversity WP leader : Andrej Kral)

About the biological level, the central concept is plasticity

 • ESR 1/ KUL/ Understanding plasticity
 • ESR 2 / HörSys / Individual anatomic factors in underperforming patients
 • ESR 3 / MHH / Neural mechanisms of cross-modal plasticity in hearing impairment (animal model)
 • ESR 4 / OTIC / Auditory-somatosensory cross-modal plasticity – effect on outcomes of vibro-tactile input modality for young school children with CI

WP2 Multimodality and optimization of cognitive resources, WP leader : Jean-Luc Schwartz)

About the cognitive level, the central concept is multimodality

 • ESR 5 / ULB / ERP studies of the temporal course of auditory, labial and manual signals in cued speech (CS) perception
 • ESR 6 / CNRS-GIPSA / Exploiting the somatosensory function in subjects with HI and CI for understanding and rehabilitating the perceptuo-motor loop in speech communication
 • ESR 7 / KUL / Multimodality in children with different degrees of hearing impairment (HI)
 • ESR 8 / OTIC / Effortful listening, cognitive energy, and learning in children with CI
 • ESR 9 / LiU / Cognitive intervention
 • ESR 10 / CNRS-GIPSA / Development of communication systems and tools related to Sign Language (SL), Cued Speech (CS), and audio-visual speech synthesis

WP3 Language and learning resources of the individual in diverse social, linguistic and cultural environments, WP leaders : Jacqueline Leybaert & Cécile Colin)

About the linguistic, cultural and social levels, the central concept is learning

 • ESR 11 / UoL / Multilingual language development
 • ESR 12/ UoL / Multimodal communication
 • ESR 13 / ULB / Spelling ability and associated skills
 • ESR 14 / CNRS-LPNC / Sustaining oral communicative skills in children fitted with CI
 • ESR 15 / CCP / Phonological and interactional supports
 
De ESR's worden de "pediatrische gehoorexperten" van de toekomst, dankzij de samenwerkingen tussen academische, industriële, klinische en partners. De output van dit unieke consortium zal naar verwachting grote impact hebben op alle aspecten van het dagelijkse leven van kinderen met een gehoorverlies. Concreet zal Comm4CHILD een aanzienlijk beter bijbrengen op vlak van de communicatieve en sociale vaardigheden en de toekomstige behandelings- en revalidatiemethoden op dit vlak.
 
Het project wordt ondersteund door een aantal praktijkexperten, zoals FEAPDA (de Europese vereniging van Dovenleerkrachten). Zij hebben Leo De Raeve afgevaardigd om dit project op te volgen en te ondersteunen.
 
Het project is in oktober 2020 opgestart en heeft een looptijd van 3 jaar (tot eind 2023).
 
Meer informatie van je op www.comm4child.ulb.be 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook