ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

Lees meer

VOICE-project, een Erasmus+ project

Vocational education and training for speech and language therapists and parents for rehabilitation of children with cochlear implants

Lees meer

'Comm4CHILD', Europees project met 15 ESR-studenten

'Comm4CHILD' , een Europees project met 15 ESR-studenten die een opdracht uitvoeren rond communicatie bij kinderen met een gehoorverlies

Lees meer

Internationale Delphi Consensus studie over unilaterale cochleaire implantatie bij volwassenen

Leo De Raeve maakt deel uit van de expertengroep CAPAC binnen een Internationale Delphi studie over cochleaire implantatie bij volwassenen

Lees meer

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten start in oktober 2019 (tot september 2023)

Lees meer

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft van 2003 tot 2007 subsidie verleend aan een vierjarig project over een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving.

Lees meer

'Living practice guidelines' voor

volwassenen met een CI

Ontwikkeling van richtlijnen voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie bij volwassenen

In 2020 werd een belangrijk consensuspaper gepubliceerd over ‘cochleaire implantatie bij volwassenen met ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies’, wat de eerste stap was in de richting van de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor goede praktijken.
Dit tweejarig project (oktober 2021-oktober 2023) is hier dus een vervolg op en heeft tot doel om richtlijnen te formuleren voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie. Het uiteindelijke doel is om de hoorzorg te verbeteren en de maatschappij en professionelen in de hoorzorg bewust te maken van de huidige technologische mogelijkheden in de hoorzorg en om het gebruik ervan te verhogen.

 

Hiervoor werd een internationale groep van 40 experts, CI-gebruikers en professionals op het gebied van otologie, audiologie en hoorzorg, samengesteld voor een Task Force en dit in samenwerking met het internationale CI-netwerk CIICA (Cochlear Implant International Community of Action). Op basis van wetenschappelijk evidentie (na een systematische review van wetenschappelijke literatuur), zal de Task Force richtlijnen opstellen voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie, waarbij de nadruk zal liggen op screening, selectie, chirurgie, revalidatie en nazorg.

De Task Force zal geleid worden door 3 medevoorzitters (Meredith Holcomb (Miami), Ángel Ramos Macías (Las Palmas) en Leo De Raeve (ONICI), maar ook de stakeholders zullen voor de ontwikkeling van deze richtlijnen geraadpleegd worden.

 

De ontwikkelde richtlijnen voor goede praktijken kunnen nadien ook vertaald en aangepast worden naar ieder land afzonderlijk en dit om er de zorg voor CI te optimaliseren. Aangezien deze richtlijnen in de toekomst zullen moeten aangepast worden naarmate er nieuw bewijsmateriaal wordt gepubliceerd, zal de Task Force de continuïteit en evolutie op de lange termijn eveneens dienen te waarborgen.

Het initiatief tot dit project werd genomen door de Australische CI-firma Cochlear en de praktische coördinatie en uitvoering gebeurt door het Australische bedrijf Health Technology Analysts.

Meer informatie kun je vinden op https://adulthearing.com/living-guidelines/

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook