ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg naar goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat/CI

Eurotrak-studie-België in 2017: te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg naar goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat/CI

Lees meer

Een bimodale aanpassing (CI + hoorapparaat) optimaal afregelen

Een bimodale aanpassing (een CI en een hoorapparaat) goed afregelen. Zowel Cochlear als Advanced Bionics werkten richtlijnen uit.

Lees meer

Vergelijking tussen CI-merken

Recent is in de VS een document samengesteld, waarin de recentste producten van de 3 CI-firma's die in de VS op de markt zijn (Advanced Bionics, Cochlear en Med-el) met mekaar worden vergeleken.

Lees meer

Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie werd herzien

De Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie (CI) uit 2008 werd in 2013 herzien.

Lees meer

Pioniers op vlak van Cochleaire Implantatie ontvangen de 'Amerikaanse Nobelprijs'

Pioniers op vlak van cochleaire implantatie (Dr. Graeme M. Clark, Dr. Ingeborg Hochmair en Blake S. Wilson) ontvingen op 22 september 2013 de 'Amerikaanse Nobelprijs' voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

25 februari = wereld CI-dag

De Spaanse CI-gebruikersorganisatie AICE heeft 25 februari uitgeroepen tot wereld CI-dag en vraagt alle CI-organisaties wereldwijd om op die dag CI in de media te brengen

Lees meer

Nieuwe veldnorm inzake CI in Nederland

Nieuwe Veldnorm inzake Cochleaire Implantatie in Nederland sind 1 juli 2008

Lees meer

Slechthorendheid in het high tech tijdperk, inaugurale rede door Prof. Snik

Slechthorend in het hightech tijdperk, Inaugurale rede door Prof. Ir. Ad Snik aan Universiteit van Nijmegen

Lees meer

Leids KNOOPpunt, oratie door Prof. Frijns aan Universiteit Leiden

Leids KNOOPpunt", Oratie door Prof. Dr. Ir. J.H.M. Frijns bij zijn benoeming tot hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde aan de Universiteit van Leiden:

Lees meer

Meningitis en CI

Richtlijnen voor vaccinaties tegen meningitis bij CI-gebruikers

Lees meer

Position statements over CI volgens IFHOH

Het 'International Federation of Hard of Hearing' (IFHOH) publiceerde in juli 2010: 'Position statements' over cochleaire implantatie

Lees meer

Advanced Bionics roept HiRes 90K implantaten terug (nov 2010)

Advanced Bionics roept vrijwillig wereldwijd alle HiRes 90K implantaten terug, persbericht 23 november 2010

Lees meer

ONICI vertaalde de 'richtlijnen voor CI-gebruikers' van de British Cochlear Implant Group (BCIG)-2010

De Britse CI-gebruikers organisatie BCIG publiceerde reeds in 2008 een aantal voorschriften voor het veilig gebruik van een cochleair implantaat.

Lees meer

Vlaamse Schrijftolken Vereniging (VSV) wil dat

de kwaliteit van de Vlaamse schrijftolken verbetert.

De Vlaamse Schrijftolken Vereniging is het voorbije schooljaar enkele keren samengekomen met een afvaardiging van de Ministeries van Onderwijs en Welzijn, en de VDAB (werk) en dit met het oog op een betere verloning (uurloon en kilometervergoeding), en betere kwaliteit van de schrijftolk, want in Vlaanderen is geen opleiding vereist. Iedereen met een Bachelor diploma mag er aan de slag als schrijftolk.

Aan de verloning en verplaatsingskosten is ondertussen al positief gevolg gegeven, maar een basisopleiding verwezenlijken en schrijftolken motiveren om die te volgen, is niet zo eenvoudig. Er is immers nu al een tekort aan schrijfolken. Toch zouden we nu al iedereen die aan de slag is of wil als schrijftolk aanbevelen om de basisopleiding die aan de Hogeschool UCLL te Heverlee wordt gegeven te volgen.

De basisopleiding die de VSV voorstelt, zou volgende competenties moeten nastreven: goede schriftelijke kennis van het Nederlands, basisvaardigheden om te kunnen communiceren met een student met gehoorverlies (zowel in gesproken taal als in Vlaamse gebarentaal), vlot kunnen typen op een Azety of Velotype toetsenbord, kennis ICT m.b.t.online tolken, kennis van het tolkproces, deonthologie en enige praktijkervaring alvorens aan de slag te gaan.

De meeste van deze vaardigheden kunnen aan de Hogeschool UCLL te Heverlee nu reeds worden bekomen door het volgen van de BANABA modules: schrijftolk; basis Vlaamse Gebarentaal en onderwijs aan leerlingen met een sensorische beperking. 

Ook dit schooljaar gaan deze modules in de loop van het tweede semester (Februari 2023) weer starten. Meer informatie kun je op onze website vinden binnen de rubriek 'bijscholingen'. (vanaf eind november 2022).

 

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook