ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg naar goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat/CI

Eurotrak-studie-België in 2017: te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg naar goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat/CI

Lees meer

Een bimodale aanpassing (CI + hoorapparaat) optimaal afregelen

Een bimodale aanpassing (een CI en een hoorapparaat) goed afregelen. Zowel Cochlear als Advanced Bionics werkten richtlijnen uit.

Lees meer

Vergelijking tussen CI-merken

Recent is in de VS een document samengesteld, waarin de recentste producten van de 3 CI-firma's die in de VS op de markt zijn (Advanced Bionics, Cochlear en Med-el) met mekaar worden vergeleken.

Lees meer

Pioniers op vlak van Cochleaire Implantatie ontvangen de 'Amerikaanse Nobelprijs'

Pioniers op vlak van cochleaire implantatie (Dr. Graeme M. Clark, Dr. Ingeborg Hochmair en Blake S. Wilson) ontvingen op 22 september 2013 de 'Amerikaanse Nobelprijs' voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

25 februari = wereld CI-dag

De Spaanse CI-gebruikersorganisatie AICE heeft 25 februari uitgeroepen tot wereld CI-dag en vraagt alle CI-organisaties wereldwijd om op die dag CI in de media te brengen

Lees meer

Nieuwe veldnorm inzake CI in Nederland

Nieuwe Veldnorm inzake Cochleaire Implantatie in Nederland sind 1 juli 2008

Lees meer

Slechthorendheid in het high tech tijdperk, inaugurale rede door Prof. Snik

Slechthorend in het hightech tijdperk, Inaugurale rede door Prof. Ir. Ad Snik aan Universiteit van Nijmegen

Lees meer

Leids KNOOPpunt, oratie door Prof. Frijns aan Universiteit Leiden

Leids KNOOPpunt", Oratie door Prof. Dr. Ir. J.H.M. Frijns bij zijn benoeming tot hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde aan de Universiteit van Leiden:

Lees meer

Meningitis en CI

Richtlijnen voor vaccinaties tegen meningitis bij CI-gebruikers

Lees meer

Position statements over CI volgens IFHOH

Het 'International Federation of Hard of Hearing' (IFHOH) publiceerde in juli 2010: 'Position statements' over cochleaire implantatie

Lees meer

Advanced Bionics roept HiRes 90K implantaten terug (nov 2010)

Advanced Bionics roept vrijwillig wereldwijd alle HiRes 90K implantaten terug, persbericht 23 november 2010

Lees meer

ONICI vertaalde de 'richtlijnen voor CI-gebruikers' van de British Cochlear Implant Group (BCIG)-2010

De Britse CI-gebruikers organisatie BCIG publiceerde reeds in 2008 een aantal voorschriften voor het veilig gebruik van een cochleair implantaat.

Lees meer

Nederlandse Veldnorm Cochleaire

Implantatie werd herzien

Op de website van OPCI (Overlegplatform Cochleaire Implantatie) Nederland konden we op 22 juli 2014 lezen dat de Nederlandse Veldnorm CI (van 2008) in 2013 werd herzien.
In deze Veldnorm staan de kwaliteitsvereisten die volgens de betrokken partijen aan het gehele zorgtraject gesteld moeten worden. Daarbij zijn kwaliteitscriteria geformuleerd die waarborgen dat cochleaire implantatie wordt uitgevoerd in een continuüm van zorg; van selectie via de chirurgische ingreep tot en met revalidatie en nazorg.
 
De Veldnorm voor cochleaire implantatie is herzien. In goed overleg tussen de betrokken veldpartijen (de centra voor cochleaire implantatie, verenigd in CI-ON; de landelijke vertegenwoordigers van de dovengemeenschap en van de CI gebruikers (en hun ouders), verenigd in OPCI en de gezinsbegeleiding, vertegenwoordigd door de Landelijke Beleidscommissie Gezinsbegeleiding (LBG)) is deze gereviseerde versie van de veldnorm tot stand gekomen.
In deze Veldnorm staan de kwaliteitsvereisten die volgens de betrokken partijen aan het gehele zorgtraject gesteld moeten worden.
Daarbij zijn kwaliteitscriteria geformuleerd die waarborgen dat cochleaire implantatie wordt uitgevoerd in een continuüm van zorg; van selectie via de chirurgische ingreep tot en met revalidatie en nazorg.
Deze versie is ook voorzien van een handboek voor visitaties, waarin wordt beschreven hoe de ziekenhuizen elkaar controleren op de naleving van de kwaliteitscriteria. Ook OPCI zal hierin een rol spelen. OPCI acht de naleving van deze veldnorm van groot belang om cochleaire implantatie in Nederland met voldoende kwaliteit te kunnen uitvoeren.

De aanpassingen van de Veldnorm zijn niet groot en zijn voornamelijk het gevolg van voortschrijdend inzicht. Daarom zal de nieuwe Veldnorm voor u als CI-gebruiker geen merkbare gevolgen hebben. Mocht u twijfels hebben of de CI-zorg die u van het ziekenhuis ontvangt, wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen.
 
 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook