ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg naar goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat/CI

Eurotrak-studie-België in 2017: te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg naar goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat/CI

Lees meer

Een bimodale aanpassing (CI + hoorapparaat) optimaal afregelen

Een bimodale aanpassing (een CI en een hoorapparaat) goed afregelen. Zowel Cochlear als Advanced Bionics werkten richtlijnen uit.

Lees meer

Vergelijking tussen CI-merken

Recent is in de VS een document samengesteld, waarin de recentste producten van de 3 CI-firma's die in de VS op de markt zijn (Advanced Bionics, Cochlear en Med-el) met mekaar worden vergeleken.

Lees meer

Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie werd herzien

De Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie (CI) uit 2008 werd in 2013 herzien.

Lees meer

Pioniers op vlak van Cochleaire Implantatie ontvangen de 'Amerikaanse Nobelprijs'

Pioniers op vlak van cochleaire implantatie (Dr. Graeme M. Clark, Dr. Ingeborg Hochmair en Blake S. Wilson) ontvingen op 22 september 2013 de 'Amerikaanse Nobelprijs' voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

25 februari = wereld CI-dag

De Spaanse CI-gebruikersorganisatie AICE heeft 25 februari uitgeroepen tot wereld CI-dag en vraagt alle CI-organisaties wereldwijd om op die dag CI in de media te brengen

Lees meer

Nieuwe veldnorm inzake CI in Nederland

Nieuwe Veldnorm inzake Cochleaire Implantatie in Nederland sind 1 juli 2008

Lees meer

Slechthorendheid in het high tech tijdperk, inaugurale rede door Prof. Snik

Slechthorend in het hightech tijdperk, Inaugurale rede door Prof. Ir. Ad Snik aan Universiteit van Nijmegen

Lees meer

Meningitis en CI

Richtlijnen voor vaccinaties tegen meningitis bij CI-gebruikers

Lees meer

Position statements over CI volgens IFHOH

Het 'International Federation of Hard of Hearing' (IFHOH) publiceerde in juli 2010: 'Position statements' over cochleaire implantatie

Lees meer

Advanced Bionics roept HiRes 90K implantaten terug (nov 2010)

Advanced Bionics roept vrijwillig wereldwijd alle HiRes 90K implantaten terug, persbericht 23 november 2010

Lees meer

ONICI vertaalde de 'richtlijnen voor CI-gebruikers' van de British Cochlear Implant Group (BCIG)-2010

De Britse CI-gebruikers organisatie BCIG publiceerde reeds in 2008 een aantal voorschriften voor het veilig gebruik van een cochleair implantaat.

Lees meer

Leids KNOOPpunt, oratie door

Prof. Frijns aan Universiteit Leiden

Vrijdag 17 februari 2006 aanvaardde Prof. Frijns het hoogleraarsambt op gebied van Keel-, Neus- en Oorheelkunde aan de Universiteit van Leiden. Ter gelegen hiervan sprak hij zijn oratie uit, waarin de klemtoon duidelijk lag op cochleaire implantatie.
Graag willen we enkele belangrijke punten uit zijn toespraak hier aanhalen.
In de titel van zijn oratie verwijs het acronym "KNOOPpunt" naar: KNO, Natuurkunde, Onderzoek, Onderwijs en Patiëntenzorg. Het KNO-gebied moet volgens Prof. Frijns het "knooppunt" zijn van al deze begrippen. Ook tijdens zijn redevoering zullen slechthorendheid en doofheid besproken worden vanuit deze verschillende begrippen, hetgeen een erg open en multidisciplinaire kijk geeft op de zaak.
De titel van zijn oratie is dan ook in het bijzonder van toepassing op Cochleaire Implantatie, een gebied waarin Prof. Frijns reeds van in 1988 in Leiden actief betrokken is.
Hij gaat dan ook verder in op de uitstekende resultaten die vooral bij doofgeworden volwassenen en doofgeboren kinderen behaald worden. Maar staat ook stil bij een aantal beperkingen, die aanleiding vormen voor fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek:
-hoe kan het inwendige deel (de elektrodenbundel met 12 tot 22 contacten) de functie van 3000 binnenste haarcellen overnemen? door meer elektroden aan te brengen? door de elektroden dichter bij de te prikkelen zenuwvezels te leggen, door de stimulatiesnelheid te verhogen? door gebruik te maken van neurotrofe factoren en stamcellen om de zenuwvezels naar de elektrode te laten groeien?
-hoe kan de waarneming van muziek en toonhoogtevariatie met een CI verbeterd worden ? Via tussenliggende (fictieve) elektroden die tussenliggende toonhoogtes creëren, want nu zijn slechts 3 fysieke elektrodencontacten per octaaf beschikbaar. Door de (vooral diepe) elektrodes preciezer in te brengen of door fase-informatie hoorbaar te maken?
Tot slot geeft Prof. Frijns aan dat zijn jongensdroom is uitgekomen: de combinatie van medisch- specialistische en fysische kennis stellen hem in staat om, samen met collega's, op zoek te gaan naar antwoorden op bovenvermelde vragen. Antwoorden waar uiteindelijk vooral de patiënt beter zal van worden.

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook