ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg naar goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat/CI

Eurotrak-studie-België in 2017: te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg naar goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat/CI

Lees meer

Een bimodale aanpassing (CI + hoorapparaat) optimaal afregelen

Een bimodale aanpassing (een CI en een hoorapparaat) goed afregelen. Zowel Cochlear als Advanced Bionics werkten richtlijnen uit.

Lees meer

Vergelijking tussen CI-merken

Recent is in de VS een document samengesteld, waarin de recentste producten van de 3 CI-firma's die in de VS op de markt zijn (Advanced Bionics, Cochlear en Med-el) met mekaar worden vergeleken.

Lees meer

Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie werd herzien

De Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie (CI) uit 2008 werd in 2013 herzien.

Lees meer

Pioniers op vlak van Cochleaire Implantatie ontvangen de 'Amerikaanse Nobelprijs'

Pioniers op vlak van cochleaire implantatie (Dr. Graeme M. Clark, Dr. Ingeborg Hochmair en Blake S. Wilson) ontvingen op 22 september 2013 de 'Amerikaanse Nobelprijs' voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

25 februari = wereld CI-dag

De Spaanse CI-gebruikersorganisatie AICE heeft 25 februari uitgeroepen tot wereld CI-dag en vraagt alle CI-organisaties wereldwijd om op die dag CI in de media te brengen

Lees meer

Slechthorendheid in het high tech tijdperk, inaugurale rede door Prof. Snik

Slechthorend in het hightech tijdperk, Inaugurale rede door Prof. Ir. Ad Snik aan Universiteit van Nijmegen

Lees meer

Leids KNOOPpunt, oratie door Prof. Frijns aan Universiteit Leiden

Leids KNOOPpunt", Oratie door Prof. Dr. Ir. J.H.M. Frijns bij zijn benoeming tot hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde aan de Universiteit van Leiden:

Lees meer

Meningitis en CI

Richtlijnen voor vaccinaties tegen meningitis bij CI-gebruikers

Lees meer

Position statements over CI volgens IFHOH

Het 'International Federation of Hard of Hearing' (IFHOH) publiceerde in juli 2010: 'Position statements' over cochleaire implantatie

Lees meer

Advanced Bionics roept HiRes 90K implantaten terug (nov 2010)

Advanced Bionics roept vrijwillig wereldwijd alle HiRes 90K implantaten terug, persbericht 23 november 2010

Lees meer

ONICI vertaalde de 'richtlijnen voor CI-gebruikers' van de British Cochlear Implant Group (BCIG)-2010

De Britse CI-gebruikers organisatie BCIG publiceerde reeds in 2008 een aantal voorschriften voor het veilig gebruik van een cochleair implantaat.

Lees meer

Nieuwe veldnorm inzake

CI in Nederland

Om tot een goede kwaliteitsontwikkeling te komen hebben CI-centra 4 jaar lang alle cochleaire implantaties bij jonge kinderen uitgevoerd binnen het kader van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). Alleen ziekenhuizen die aangewezen waren door de minister van VWS mochten de behandeling uitvoeren.
In de loop van de jaren is het aantal CI-teams dat volgens deze WBMV-aanwijzing mocht behandelen uitgegroeid tot 7. De CI-teams van deze ziekenhuizen committeerden zich in deze periode aan de Landelijke Richtlijn voor cochleaire implantatie bij prelinguaal dove en ernstig slechthorende kinderen 2005.
Op 30 juni 2008 liep deze WBMV-aanwijzing af. Veel betrokkenen maakten zich zorgen om het zogenaamde 'vrijgeven' van cochleaire implantatie. Bij deze behandeling gaat het immers niet alleen om een vakkundig uitgevoerde operatie. Een zorgvuldige voorlichting en begeleiding in het voortraject en een evenzo zorgvuldige revalidatie en begeleiding in het natraject vereist inbreng van een heel scala aan medische maar vooral paramedische specialisten. Al deze specialisten moeten in het belang van hun cliënt bovendien goed samenwerken en communiceren.
Om na het verlopen van de WBMV-aanwijzing de kwaliteit van het hele traject van cochleaire implantaties blijvend te waarborgen én uit te breiden naar alle leeftijdsgroepen, hebben de CI-centra en andere betrokken veldpartijen zich ingespannen om te komen tot een Veldnorm Cochleaire Implantatie.
Vanaf 1 juli 2008 mag iedere medische instantie die voldoet aan de Veldnorm Cochleaire Implantaties de behandeling uitvoeren, bij volwassenen zowel als bij kinderen.
De veldnorm is opgesteld door het CI-ON (CI-Overleg Nederland, de verenigde CI-teams van de academische ziekenhuizen) na uitgebreid overleg met OPCI alsook met de Landelijke Begeleidingscommissie Gezinsbegeleiding dove kinderen (LGB).
De Veldnorm Cochleaire Implantatie kan gebruikt worden als toetsingskader voor alle betrokkenen: artsen en andere hulpverleners in het CI-traject, individuele patiënten, belangenorganisaties, gezinsbegeleidingsdiensten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de zorgverzekeraars.
Een systeem van visitaties, waarbij de bestaande CI-teams en eventueel nieuwe centra bezocht zullen worden door een afvaardiging van CI-ON, OPCI en de gezinsbegeleidingsdiensten, zal de kwaliteit van de huidige CI-teams en eventueel nieuwe centra nog verder moeten verbeteren.
Een belangrijk element in de Veldnorm Cochleaire Implantatie 2008 is dat de eindverantwoordelijkheid voor het hele traject van cochleaire implantatie (selectie, voorzorg, implantatie, afregeling, revalidatie en permanente nazorg) ondergebracht wordt bij de CI-teams.
De volledige tekst van de veldnorm cochleaire implantatie kunt u hier downloaden.

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook