ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Laatste

nieuws

15/07/2024

CI informatiebijeenkomsten OPCI voor september/december '24 staan gepland

Lees meer

02/07/2024

De ‘Living Guidelines Versie 3.0’ voor Cochleaire Implantatie bij volwassenen werden op 2 juli 2024 gelanceerd

Lees meer

29/05/2024

MED-EL CI-informatiebijeenkomsten juni-augustus 2024

Lees meer

27/05/2024

Overname Oticon Medical cochleaire implantaten door Cochlear is vanaf 21 mei 2024 een feit

Lees meer

04/05/2024

Leo De Raeve op BRT 2 en in hun sociale media met zijn actie om hoorapparaten en CI's te verzamelen voor Oekraïne

Lees meer

30/04/2024

ONICI Nieuwsbrief april 2024 is gratis beschikbaar

Lees meerAlle nieuwsberichten

Vaak gestelde

vragen (FAQ)

1) Moet ik mijn cochleair implantaat verzekeren?2) Welk merk van implantaat is nu het beste?3) Kan iemand met een cochleair implantaat nog bloed geven?4) Mag ik met een cochleair implantaat geopereerd of bestraald worden?5) Moet het cochleaire implantaat verwijderd worden voor crematie?6) Kun je de magneet sterker maken?7) Zijn de recente CI-systemen beter?8) Zijn er oorhangers voor kinderen met CI?9) Wordt de gehoorzenuw beschadigd?10) Heeft een Cl vervelende bijverschijnselen?11) Beïnvloedt het Cl het oorsuizen?12) Hoe klinkt muziek via een CI?13) Kan radio en/of TV worden verstaan?14) Welke mobiele telefoon werkt bij CI?15) Kunnen Cl-gebruikers telefoneren?16) Helpt Cl bij het spraakafzien (liplezen)?17) Levert het Cl meteen maximum profijt op?18) Klinkt het geluid hetzelfde als met een hoorapparaat?19) Geeft een Cl "normaal" geluid?20) Kan men een patiënt herimplanteren?21) Kan een implantaat stuk gaan/ hoe lang gaat een Cl mee?22) Wordt het programma van de CI gestoord door statische elektriciteit of magnetische inductie?23) Vangt een Cl vreemde geluiden op?24) Is zwemmen en douchen mogelijk?25) Kan de Cl tijdens sporten worden gebruikt?26) Kan een processor worden uitgedaan?27) Is de Cl een ingewikkeld apparaat?28) Is een Cl onzichtbaar?29) Ik ga binnenkort voor de eerste keer met vakantie sinds ik een CI draag. Waar moet ik dan allemaal aan denken?30) Mag je een elektrische luizenkam gebruiken bij een persoon die een CI draagt?31) Mag iemand met een CI in een infra-rood cabine? 32) Mag een CI-gebruiker 'lassen' ?33) Kan ik een stethoscoop aansluiten aan mijn CI ?34) Mag je met een CI in de attractie van het Euro Space Center waarin de G-kracht wordt gesimuleerd ?35) Kan een elektische wagen een storing geven op je CI?36) Mag ik met mijn CI (Nucleus 7) gebruik maken van een digitale weegschaal met vetmetingen, aangezien er hierbij een elektrische geleiding gebeurt door het lichaam?

Een verzekering voor je Cochleair Implantaat is eigenlijk een noodzaak. Doordat het toestel door de ziekte- of de zorgverzekering werd terugbetaald, ben je er misschien niet bewust van dat het uitwendig deel alleen al een waarde heeft van ongeveer € 6300.Je draagt m.a.w. al een klein autootje achter je oren en je auto is toch ook verzekerd. Het risico om je CI niet te verzekeren mag je echt niet nemen. Maar waar moet je je toestel dan laten verzekeren, dekken alle verzekeringen hetzelfde risico en is er een prijsverschil tussen de verschillende maatschappijen? Het was de bedoeling van ONICI om op deze vragen in deze Nieuwsbrief een antwoord te geven, maar we zijn daar spijtig genoeg niet in geslaagd en dit om verschillende redenen. Verschillende verzekeringsmaatschappijen reageerden erg traag op onze emails. Anderen wisten aan te geven dat hun huidige verzekeringspolis op korte termijn ging veranderen en dat zij ons dan de nieuwe polis zouden toesturen. Spijtig genoeg hebben wij die daarna niet ontvangen. Ook de verzekeringspolissen op zich zijn onderling zeer moeilijk te vergelijken. Sommigen geven een opsomming waarvoor de verzekering allemaal is, anderen zeggen dat de verzekering alles dekt en geven vervolgens een opsomming van de uitzonderingen. Er is dus maar één duidelijk advies: bij welke maatschappij je ook een verzekering afsluit, lees heel aandachtig de verzekeringspolis, zodat je weet waar je tegen verzekerd bent.
Terug naar boven

Vandaag de dag zijn de vier merken van implantaten die in België en Nederland beschikbaar zijn allemaal van een zeer goede kwaliteit. Welk type implantaat voor jouw het best is, kun je best met het CI-team bespreken. Naast spraakkwaliteit is het natuurlijk ook belangrijk dat het systeem heel betrouwbaar is en dat dit merk een goede service kan leveren. Ook deze vragen dien je met je CI-team te bespreken. Op vlak van betrouwbaarheid van het inwendige implantaat zijn alle CI-firma's verplicht om jaarlijks de betrouwbaarheidscijfers (in Engels noemt men dit 'reliability') te publiceren. Meestal vind je die cijfers in het jaarverslag van de firma op hun website. Indien je toch de verschillende CI-merken met mekaar zou willen vergelijken, hebben 2 volwassen CI-gebruikers in de VS een document samengesteld waarin de Amerika beschikbare CI's van de merken Advanced Bionics, Cochlear en Med-el tot in detail met mekaar worden vergeleken. Meer informatie hierover vind je op deze website onder de rubriek 'Cochleaire Implantatie' en vervolgens 'Meer informatie'.
Terug naar boven

In Belgiëwas het tot 1 oktober 2010 niet toegestaan om als CI-patiënt bloed te geven. De reden waarom personen in België geweigerd worden die een cochleair implantaat hebben laten plaatsen, is niet het implantaat op zich, maar de operatie waarbij het geplaatst werd. Alle ingrepen die plaats vinden binnen het schedeldak zijn aanleiding tot een definitieve uitsluiting als donor. De reden hiervoor is de mogelijke overdracht van de variant van Creutzfeld Jacob via het instrumentarium. Dankzij de bevraging van enkele CI-patiënten heeft het Belgische Rode Kruis zijn maatregel echter herzien en ontvingen wij van de Medische Directeur van het Vlaamse Rode Kruis, Martine Baeten, volgende mededeling: " In het licht van nieuwe wetenschappelijke evidentie inzake de iatrogene overdracht van CJD (Creutsfeld Jacob) kan ik u meedelen dat in de herziene Medische Richtlijn van de Dienst voor het Bloed (effectiviteitdatum 01-0kt-2010) een cochleair implantaat -benevens de uitstelperiode van 2 maanden voor de heelkunde -niet langer een contra-indicatie voor donatie is. De veiligheid van onze bloedproducten is cruciaal en is onderworpen onder andere aan adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, aan de nationale wetgeving en aan internationale richtlijnen. De werkgroep Medische Richtlijn van de Dienst voor het Bloed waakt over de implementatie van deze richtlijnen en volgt op de voet de wetenschappelijke ontwikkelingen wat ons toelaat de Medische Richtlijn te herzien. Gelieve er dus wel rekening mee te houden dat deze nieuwe richtlijn in voege gaat vanaf 1 oktober 2010". -Naar aanleiding van het nieuws dat Belgische CI-gebruikers geen bloed mogen doneren, hebben ze in Nederland ook navraag gedaan en dit kregen ze op de website Doof.nl als reactie binnen: "Inmiddels heb ik een reactie gekregen van Sanquin Bloedbank. In Nederland wordt het inbrengen van een CI niet als een risico voor overdracht van de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob beschouwd. Bij een operatie wordt gebruik gemaakt van gesteriliseerde instrumenten. Sterilisatie is een proces waarbij instrumenten van vuil via schoon/niet steriel naar steriel verwerkt worden. Bij de laatste stap wordt het instrumentarium dusdanig verhit, dat er geen infectieus materiaal meer aanwezig is. Indien er afwijkingen tijdens het proces geconstateerd worden, wordt het proces herhaald. In Nederland wordt er daarom van uit gegaan dat overdracht van de variant van de ziekte van C-J via inbrengen van een CI niet mogelijk is." Dus iedereen met een CI kan zich in Nederland en in Vlaanderen (vanaf 01.10.10.) met een gerust hart aanmelden als bloeddonor!
Terug naar boven

Heeft u een cochleair implantaat , dan mag u nooit met een monopolaire cutting device geopereerd worden. Ook zijn er aandachtspunten voor het ondergaan van bestralingen bij een tumor. Chirurgische ingreep Er worden tegenwoordig veel nieuwe chirurgische instrumenten gemaakt; voornamelijk elektrisch. Er bestaan 'monopolaire' en 'bipolaire' instrumenten. Bij monopolaire instrumenten gaat er één draad naar de elektrode, bij bipolaire instrumenten zijn er twee draden. Bij bipolaire instrumenten vloeit de stroom niet door de patiënt, maar van het ene punt van bijvoorbeeld de pincet, naar het andere punt van de pincet. Hierdoor kan met een lage stroom en met weinig schade aan dieper weefsel selectief een vaatje worden dichtgebrand of kan er selectief worden gesneden. Een drager van een cochleair implantaat mag niet in hoofd of nek geopereerd worden met een monopolair instrument. U mag wel geopereerd worden met een bipolair instrument als het op tenminste 1 cm van uw implantaat is en een balelektrode wordt gebruikt. TIP: bij een volledige narcose kan de spraakprocessor best verwijderd worden. Indien u voor een ruggenprik kiest, mag u de spraakprocessor ophouden, zodat u kunt horen wat er tegen u gezegd wordt. Behandeling tumoren Kankertumoren die niet operatief kunnen worden verwijderd, worden vaak bestraald al dan niet in combinatie met chemokuren. Er bestaan verschillende soorten bestraling, afhankelijk van de soort tumor en de plaats waar de tumor zich bevindt. Als u een CI-drager bent en u moet worden bestraald, kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met uw implantaat. Er zijn voor zover thans bij NVVS bekend 3 soorten (precisie-)bestralingen die schade en/of vernietiging van uw implantaatchip en/of -elektroden tot gevolg kunnen hebben: -Radiotherapie (gamma knife), -Radio-isotopen therapie , -Protontherapie ( dit is de krachtigste type straling). TIP! Tijdens deze bestralingen mag u NOOIT het uitwendige gedeelte van de spraakprocessor ophouden. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw CI team of CI leverancier.
Terug naar boven

Oudere mensen met een cochleaire implantaat stellen zich soms de vraag of een inplant voor een crematie moet verwijderd worden, want een pacemaker moet toch ook verwijderd worden. Een cochleaire implantaat moet niet verwijderd worden bij crematie, omdat er geen batterij inzit. Bij een pacemaker is de batterij de reden. Die kan namelijk ontploffen tijdens de verbranding. Het is wel zo dat het implantaat niet mee vergaat in de vlammen. Bij het bijeen brengen van de as voor de urne of voor de uitstrooiïng zullen de mensen van het crematorium andere restanten (zoals tandvullingen, titanium schroeven in been of heup) eruit halen en weggooien.
Terug naar boven

Ja, de kracht van het magneet kan geregeld worden door de keuze van het magneet (sterkere en zwakkere magneten). Daarenboven kun je bij sommige systemen nog aan het magneet draaien om de sterkte te regelen. De magneet moet er immers voor zorgen dat de zender op zijn plaats blijft hangen. Hij mag niet afvallen, maar ook weer niet te sterk aantrekken (kan de huid irriteren).
Terug naar boven

Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de beschikbaarheid van nieuwe implantaten en nieuwe spraakprocessoren. Indien in de spraakprocessor verbeteringen worden aangebracht kunnen mensen met hun bestaande implantaat daarvan gebruik maken door simpelweg de processor om te ruilen of opnieuw te programmeren. Samengevat komt het er op neer dat implantaten al voorbereid zijn op de komst van nieuwere processoren. Bij het beschikbaar komen van nieuwere typen inwendige implantaten ligt het iets anders omdat het implantaat niet vervangen kan worden zonder een nieuwe operatie. De vraag wordt wel eens gesteld 'moet ik nú een CI nemen of wachten tot er betere implantaten beschikbaar zijn?'. Over het algemeen zijn de verschillen tussen twee opeenvolgende implantaten niet zo groot, zodat het niet de moeite waard is om te wachten. Alleen over langere tijd is er een groot verschil merkbaar.
Terug naar boven

Oorhangers, of beter achter-het-oor (AHO) processoren (het kasttoestel heeft immers ook een oorhanger), zijn op dit moment bij alle merken (zie "CI-systemen")
Terug naar boven

Bij de operatie loopt de gehoorzenuw geen kans om te worden beschadigd. Er zijn ook geen aanwijzingen dat door langdurig gebruik van het Cl de gehoorzenuw minder goed gaat werken. Wel kan door de implantatie de nog aanwezige hoorresten in het slakkenhuis bechadigd worden, waardoor het geïmplanteerde oor via klassieke hoorapparatuur niet meer stimuleerbaar is. Maar ook dit is de laatste jaren meestal niet meer het geval. Elke chirurg probeert nu via "soft surgery" en het gebruik van aangepaste elektroden, de nog aanwezige hoorresten te behouden. Maar garantie is er natuurlijk nooit.
Terug naar boven

Het implantaat kan uitzonderlijk zorgen voor bijverschijnselen, al is dit vandaag de dag nog zelden het geval: - de elektrische stroompjes kunnen de aangezichtszenuw prikkelen; tintelingen in mond of gezicht of trillende oog leden veroorzaken. - de elektrische stroompjes kunnen in het hoofd een gevoelszenuw prikkelen en een pijnstoot veroorzaken. Bij beide problemen zal de audioloog bij een volgende fitting op zoek gaan of dit probleem veroorzaakt wordt door éénn of meerdere elektrodes. Door de elektrische stimulatie van deze elektroden te verminderen of zelfs volledig uit te schakelen kan de oorzaak vaak worden weggenomen.
Terug naar boven

Na elke middenooroperatie is er een kans dat je last hebt van oorsuizen en duizeligheid? Meestal is dit echter van tijdelijke aard. Maar tegenwoordig is het zelfs zo dat mensen die veel last hebben van oorsuizen en een ernstig gehoorverlies hebben, aanbevolen wordt om een CI te plaatsen omdat een CI meestal een positieve invloed heeft op het oorzuizen. Het oorsuizen vermindert meestal als het CI wordt gedragen. Wordt het CI 's avonds uit gedaan, dan kan het oorsuizen terug de kop op steken. Maar het is eerder uitzonderlijk dat oorsuizen verergerd.
Terug naar boven

Het Cl-systeem is vooral ontworpen om spraak zo goed mogelijk weer te geven. Het verwerken en herkennen van muziek of zang met één instrument of één zanger is meestal nog redelijk. Maar verschillende mensen of instrumenten die door mekaar klinken wordt nogal eens als onaangenaam ervaren. Toch is er de laatste jaren ook op dit vlak met de nieuwe spraakverwerkingsstrategieën veel vooruitgang geboekt. Het is dan ook heel moeilijk te voorspellen of de CI-gebruiker muziek aangenaam zal vinden of niet. Mensen die gehoord hebben en doof zijn geworden, vinden meestal de muziek van vroeger (die dus via het normale gehoor in het geheugen is geprent) niet zo mooi klinkend via hun CI, maar nieuwe liedjes klinken voor hen best leuk. Doofgeboren kinderen, kunnen niet vergelijken met het normale horen, en vinden dan ook muziek en liedjes meestal erg leuk. Er zijn zijn zelf een aantal mensen met een CI die (terug) een muziekinstrument bespelen en/of bij een zangkoor zijn, al blijven het wel uitzonderingen. muziekinstrumenten bespelen.
Terug naar boven

Het verstaan van radio of TV is afhankelijk van hoe duidelijk de spreker praat, of de camera het gezicht voldoende in close-up neemt en van de luidheid en de kwaliteit van de spraak. Spraakverstaan gaat altijd makkelijker als het lipbeeld ook zichtbaar is. Op TV kan dit het geval zijn, maar op de radio dus niet. Om het spraaksignaal optimaal binnen te krijgen is het aangewezen om de spraakprocessor via de bijgeleverde hulpmiddelen rechtstreeks aan te sluiten op radio of TV. Eventueel kunnen ook ringleiding, infrarood-systemen of FM (solo)-apparatuur aangesloten worden op de spraakprocessor, zodat er geen negatieve invloed is van storend omgevingslawaai, slechte akoestiek of grote afstand tot de spreker. Bij alle CI-merken is een aansluiting op radio, TV, laptop, i-pad, i-phone en laptop mogelijk, al kan de manier waarop van merk tot merk verschillen. Raadpleeg hiervoor uw CI-team of audioloog.
Terug naar boven

CI-gebruikers die een mobiele telefoon willen, moeten er rekening mee houden dat de geluidskwaliteit (nog) slechter is dan die van een conventionele telefoon. Bovendien kan, door interactie van de zender van de telefoon en de zender van het implantaat, storing optreden. Omdat deze storing van een groot aantal factoren afhankelijk is bestaat daar geen algemeen advies voor. De beste oplossing is de telefoon voor aankoop in de winkel te proberen. De storing zal opvallen door een slechte geluidskwaliteit en kan geen kwaad voor het implantaat.
Terug naar boven

Ongeveer 3/4 van de geïmplanteerde volwassenen en vroeg geïmplanteerde doofgeboren kinderen kunnen een eenvoudig telefoongesprek voeren met een bekend persoon. Maar dit gaat natuurlijk niet onmiddellijk na implantatie. De meeste volwassen CI-gebruikers hebben hier toch wel minimum 6 maanden voor nodig en CI-kinderen zelfs bijna 4 jaar. Om te leren telefoneren zijn er ook stapsgewijze oefeningen ontwikkeld door verschillende CI-firma's. Sommige van deze kunnen gratis gedownload worden via de website van ONICI, rubriek 'revalidatiemateriaal gratis te downloaden'
Terug naar boven

Het vraagt enige gewenning en training om het nieuwe waarnemen van spraak via het CI met het liplezen te combineren. Maar meestal verbeterd eerst het spraakverstaan met het lipbeeld er bij en pas nadien het spraakverstaan zonder liplezen. Bovendien zeggen praktische alle geïmplanteerden dat het volgen van een gesprek nu minder vermoeiend is en dat het liplezen nu het spraakverstaan ondersteunt, daar waar het voor de implantatie het liplezen het belangrijkste was en het hoorapparaat het liplezen ondersteunde.
Terug naar boven

Het leren gebruiken van een Cl kan een lang leer- en oefenproces zijn. Vooruitgang op actief taalvlak (bv. beter spreken) is bij kinderen meestal pas merkbaar na twee jaar Cl. Door oefenen en ervaring in het dagelijkse leven worden steeds meer geluiden waargenomen en onderscheiden. Het komt in feite neer op opnieuw leren horen. Volwassen doofgeworden mensen kunnen soms al na enkele dagen of weken erg goed spraakverstaan met het CI. Over het algemeen kan men zeggen dat de duur van de doofheid een grote bepaler is van de snelheid waarop men profijt haalt uit het CI. Hoe korter de periode van doofheid, hoe beter dus en hoe sneller men profijt haalt uit het CI.
Terug naar boven

Nee. Het geluid klinkt anders omdat met een Cl de gehoorzenuw rechtstreeks gestimuleerd wordt. Bij een hoortoestel gebeurt dit indirect, via de 'defecte' haarcellen in het slakkenhuis. Een CI stimuleert rechtstreeks de gehoorzenuw en kan dus vooral de hoge tonen en spraakklanken ( zoals t,s,sch,k, p) veel beter later horen. Doordat dove mensen soms gewoon geraakt zijn aan het alleen horen van de lage tonen, vinden zij vaak in het begin dat het geluid via een CI nogal scherp en hoog klinkt. Maar hier went men wel aan. Dit vraagt dus tijd, oefening en training.
Terug naar boven

Nee. Tot nu toe heeft geen enkele doofgeworden CI-gebruiker gezegd weer te horen zoals vroeger. Maar de laatste jaren is er op vlak van spraakverwerking wel enorm veel vooruitgang geboekt. Het geluid klinkt nu veel natuurlijker en minder 'digitaal'. Maar het blijft voor vele personen in het begin een aanpassing in het begin. Zowel het aantal kanalen als de snelheid van stimuleren hebben een grote invloed op de kwaliteit de spraak. Je kan hier een Engelstalige simulatie downloaden (powerpoint) waarin je heel duidelijk kunt waarnemen dat het aantal kanalen een grote invloed heeft van de spraakkwaliteit. De linkerkolom geeft het aantal kanalen weer en hoe de spraak dan klinkt. In de rechterkolom kun je altijd naar de normale spraak luisteren. Beluister het maar eens door gewoon op "simulatie spraak" te dubbelklikken. Zelf ben ik eigenlijk geen voorstander van het luisteren naar simulaties omdat wij die simulatie altijd gaan vergelijken met ons normaal horen. Maar doofgeboren kinderen die nooit een ander geluid gehoord hebben, kunnen niet vergelijken en vinden dit geluid heel mooi. [ Doofgeworden mensen kunnen wel vergelijken met vroeger en vinden het dan soms ook in het begin nogal 'raar' klinkend. Zij herkennen soms de stem van hun vrouw of dochter niet meer en moeten dit dus even opnieuw leren. Maar na enkele maanden is dit leerproces al aardig opgeschoten en logopedie (hoortraining) gaan volgen is dan ook meestal echt aan te raden. De laatste tijd zijn er op internet nog vele andere simulaties bijgekomen, die ook zeer interessant zijn om eens te bekijken: *David Canning, een Engels audioloog, heeft op zijn website een prachtige simulatie gemaakt en dit niet alleen hoe het geluid klinkt via een cochleair implantaat, maar ook als je gewoon hoge tonen verlies hebt. Via dit programma kun je horen hoe de radio, de leerkracht en muziek klinken, in stilte en bij omgevingslawaai, met en zonder CI of hoge tonenverlies, klinkt. Je kan als deze simulaties beluisteren op: http://www.hear2learn.org/CICSsim/index.html. *Een soortgelijke simulatie van spraak en muziek via een toenemend aantal elektroden is op op You Tube te vinden. Je kan deze simulatie bekijken op: 'You Tube CI simulatie' *Op de website van de Universiteit van Californië staan een aantal prachtige simulaties van hoe het geluid klinkt via een cochleair implantaat en dit opbouwend van 1 naar 8 kanalen. Deze simulaties zijn gebaseerd op de studie van Shannon, Zeng, Wygonski en Ekelid (1995), waarin werd aangetoond dat normaal horende luisteraars die Engels spreken aan 3 à 4 kanalen voldoende hebben om spraak te verstaan. Daarnaast kun je er ook nog luisteren naar muziek via een CI en via een FM-systeem op het implantaat en tot slot kun je horen hoe spraak wordt waargenomen bij personen met auditieve neuropathie. Al deze informatie is terug te vinden op: 'Simulations'. *De meer technisch begaafden onder ons kunnen een vrij gedetailleerd simulatieprogramma van een cochleair implantaat downloaden van de Universiteit van Granada (Spanje). Hiermee kun je niet allen het aantal kanalen instellen, maar ook de snelheid van stimulatie kun je zelf aanpassen. Bovendien kun je zelf een tekst opnemen en die via het implantaat beluisteren. Wil je dit programma downloaden dan moet je even gaan kijken op: 'CI simulations Esp. *Wil je gewoon gehoorverlies simuleren, dan heeft het "National Institute for Occupational Safety and Health" (NIOSH) een mooi softwarepakket voor je samengesteld, waarmee je de effecten van een gehoorverlies kan simuleren. Je kan dit programma gratis downloaden via het volgende adres:'National Institute Simulations'.
Je geeft gewoon je audiogram in, en je luistert hoe het geluid gehoord wordt door een persoon met dit gehoorverlies. Een heel handig instrumentje om te gebruiken in de gon- of ambulante begeleiding.
Terug naar boven

Zowel in binnen- als in buitenland zijn herimplantaties succesvol verlopen. Meestal is de patiënt binnen de maand met het nieuwe systeem terug op het oude niveau of zelfs beter (omwille van de verbeterde techniek van het nieuwe systeem). Toch kan het gebeuren dat de revalidatie meer tijd in beslag neemt. Herimplantaties kunnen zeker niet oneindig, maar hoe vaak iemand met succes kan geherimplanteerd worden, is nog niet geweten.
Terug naar boven

De spraakprocessor gaat minimum vijf jaar mee. Dat is vergelijkbaar met de levensduur van gewone hoortoestellen. Het geïmplanteerde deel, de ontvangstspoel en de elektroden, gaan nog langer mee. De meeste fabrikanten geven 10 jaar garantie op het inwendige deel, maar het inwendig deel is eigenlijk gemaakt om 65 jaar mee te gaan. Voor vervanging van het geïmplanteerde deel is dus wel een nieuwe operatie nodig. De materialen die gebruikt worden zijn daarom uitvoerig getest op hun duurzaamheid. Er zijn patiënten die inmiddels meer dan twintig jaar de inwendige onderdelen van de Cl zonder problemen gebruiken. Sommige mensen die al meer dan 10 jaar geïmplanteerd zijn, kiezen er voor om opnieuw geïmplanteerd te worden omdat er nu nieuwe betere CI-systemen op de markt zijn, niet omdat hun CI defect is. Maar het kan gebeuren dat het inwendige gedeelte defect gaat. Gebeurt dit binnen de garantieperiode van 10 jaar, dan neemt de verzekering van het CI-systeem de kosten voor een herimplantatie op zich. Cochleaire Implantaten zijn technische hulpmiddelen en techniek kan op een bepaald moment falen. Tot voor kort had elke firma zijn eigen manier om technische problemen te registreren. Hierdoor was een vergelijking naar betrouwbaarheid over de verschillende merken heen onmogelijk. Reeds in 2005 zijn vertegenwoordigers van de verschillende merken, samen met een aantal vooraanstaande Europese KNO-artsen gaan samen zitten en zij zijn alzo gekomen tot een "European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations".
Terug naar boven

Ja, het kan heel uitzonderlijk nog gebeuren dat statische elektriciteit (bijvoorbeeld als je bij droog weer de auto raakt, of kinderen die van een plastieken glijbaan naar beneden glijden) het programma verstoord, maar met de geluidprocessoren van vandaag is dat nog zelden. Meestal kun je het eenvoudig herstellen door de spraakprocessor af te zetten en vervolgens terug op te starten.
Daarnaast kan het ook gebeuren dat het programme verstoord wordt door een inductie kookplaat, maar dit kan alleen gebeuren als je met je hoofd heel dicht bij de kookplaat komt. B.v. bij mensen die een bakoven hebben onder hun inductieplaat en die dan iets in de bakoven plaatsen terwijl ook de inductieplaat opstaat.
Terug naar boven

In principe niet, maar het kan gebeuren dat je CI gestoord wordt in de buurt van sterke radiozenders. Ook metaaldetectiepoortjes, bijvoorbeeld op vliegvelden, of in bepaalde winkels kunnen een zoemgeluid veroorzaken in de processor. Maar storingen kan het niet veroorzaken.
[Er wordt een pasje meegegeven waarmee om bij de veiligheidscontrole op de luchthaven om de poortjes heen te mogen lopen. Het implantaat kan niet defect gaan als je door de controlepoort loopt, maar het kan wel een zoem-geluid veroorzaken en het alarm zal hoogstwaarschijnlijk af gaan.
Terug naar boven

Zwemmen en douchen mag zodra de wonde van de operatie is geheeld.
[De meeste spraakprocessoren zijn spatwaterdicht (je mag ermee door de regen wandelen) maar je mag er niet mee zwemmen.
Enkel de Neptune processor van Advanced Bionics is waterdicht en mag gedragen worden in de douche of tijdens zwemmen. De firma Cochlear heeft een speciale 'aqua asseccoire' (een waterdciht plastiek zakje)ontwikkeld, waarin de processor kan geplaatst worden tijdens het zwemmen.
Het aller veiligst is natuurlijk de processor uitdoen tijdens douchen of zwemmen, maar dan hoor je natuurlijk wel niets meer.
Terug naar boven

In principe kunnen alle sporten met een CI gedaan worden. Maar contactsporten met een hoog impactrisico (zoals boksen, karate,...) raden we af. Wanneer de CI-gebruiker er toch voor kiest deze activiteiten te ondernemen dan is het aanbevolen om een helm te gebruiken. De helm dient voldoende ruimte over te laten rond het implantaat om te voorkomen dat er enige druk op uitgeoefend wordt bij een klap/botsing. De helm kan dus de kracht van de impact reduceren maar kan het implantaat niet volledig beschermen. Externe onderdelen moeten bij contactsporten met hoog impactrisico niet gedragen worden tijdens het beoefenen van sporten. De meeste verzekeringen voor CI vermelden ook in hun verzekeringspolis dat bij deze sporten het CI niet verzekerd is. ps. De meeste CI-firma's beschikken ook over speciale draagasseccoires om met je CI te sporten. Hou er wel rekening mee dat je na sporten en zweten, de processor goed laat drogen in de droogbox.
Terug naar boven

De processor kan altijd, bijvoorbeeld' s nachts, worden uitgedaan. De inwendige spoel ontvangt dan geen signalen en het zal volkomen stil zijn.
Terug naar boven

In het begin is de bediening iets moeilijker dan een gewoon hoorapparaat, maar dit went vlug. Bovendien is het ook zo dat de nieuwe spraakprocessoren meer en meer zich automatisch aanpassen aan de omgeving, zodat je zelf niet meer van programma moet veranderen.
Van alle toestellen zijn ook goede Nederlandstalige handleidingen beschikbaar. Vraag ze eventueel aan je audioloog of vraag om uitleg over de bediening van je toestel.
Terug naar boven

Naast een deel dat operatief in het bot achter het oor geïmplanteerd wordt, heeft de Cl ook onderdelen buiten het lichaam met name: de geluidsprocessor en de zender/magneet. De geluidsprocessoren worden wel steeds kleiner en hierdoor ook minder zichtbaar.
Terug naar boven

Enkele tips voor personen met een cochleaire implantaat die op vakantie gaan: -in de wagen kan een FM-systeem een interessant hulpmiddel zijn om in deze lawaaierige omgeving toch met je partner of kind te kunnen praten. -als kleine kinderen in zand of in de nabijheid van water spelen, steek dan de spraakprocessor in een plastiek zakje, dan is het extra beschermd tegen zand en vocht. -stel de spraakprocessor niet bloot aan extreme temperaturen (-20° of + 50°). Laat dus de spraakprocessor in de zomer niet in je auto liggen als die op de zon staat. -indien je met het vliegtuig reist, is het verstandig bij de veiligheidscontrole te melden dat je of je kind een CI draagt. Zorg er dan ook voor dat je je CI-pasje bij hebt ter verantwoording. Tijdens opstijgen en dalen moet je de spraakprocessor even uitschakelen (zoals bij een laptop) om de technische apparatuur van het vliegtuig niet te storen. -zorg er ook voor dat je reserveonderdelen en voldoende batterijen meeneemt. Gebruik je oplaadbare batterijen, vergeet dan de oplader niet en eventuele adapter voor het stopcontact. -ga je met het vliegtuig, steek dan je reserveonderdelen in je handbagage. Zo heb je minder kans dat ze beschadigd worden en bovendien zijn de scanners van de handbagage minder sterk dan deze van de vaste bagage, wat de kans het veroorzaken van een storing erg beperkt. -je mag met je inplant ook zonder problemen door de metaaldetector wandelen. Je merkt dit niet eens. Enkel als je apparaat op de T-stand zou staan, hoor je wat gezoem. -Reis je alleen is het toch aangeraden om even de hostess te verwittigen dat je een inplant draagt en dat je de instructies die via de luidsprekers worden meegedeeld niet kunt verstaan. -Uw implantaat kan ook niet interfereren met de boordapparatuur omdat de zender een bereik heeft van maximaal 1,5 meter. Toch wordt het in Amerika aangeraden om uw implantaat even af te zetten tijdens het opstijgen en het dalen. -hou rekening met extra zweten en eventueel hoge vochtigheidsgraad op vakantie. Vergeet dan niet de droogzakjes en droogtabletten te gebruiken. Aan het strand moet je heel voorzichtig zijn met zand en water. Bij kinderen is het beter om het daar zelfs niet te dragen. -beschik je over je eigen fittingmap (op diskette) of een reserve spraakprocessor, vergeet deze dan niet mee te nemen. -doen er zich toch nog andere problemen voor, die je zelf niet kan oplossen, neem dan contact op met je begeleidend team in Nederland of België.(zet dit telefoonnummer in je mobiele telefoon) Ook is het aan te raden om vooraf na te gaan of jouw CI-merk een vertegenwoordiger heeft dicht bij je vakantiebestemming. Ook zij kunnen je eventueel uit de nood helpen.
Terug naar boven

Elk jaar breekt er wel een kleine luizenplaag uit in een klas en is het nodig om de haar van alle kinderen te controleren op luizen en neten. Tegenwoordig wordt hiervoor vaak een elektrisch luizenkam gebruikt (op batterijen) en de vraag is dan ook of een dergelijk kam ook mag gebruikt worden bij CI-dragers. Het antwoord hierop (vanuit de firma Cochlear Benelux) is dat dit geen probleem geeft, zeker niet als de geluidsprocessor verwijderd wordt tijdens het gebruik van de elektrische luizenkam. Verwijder dus eerst de geluidsprocessor en dan kan je zonder problemen de elektrische luizenkam gebruiken.
Terug naar boven

De geluidsprocessor kan niet tegen de hoge temperaturen in een infra-rood cabine en mag dus niet gedragen worden. Het implantaat zelf kan geen kwaad, dus zonder processor mag het wel.
Terug naar boven

Booglassen met beklede elektrode (BMBE of elektrisch lassen) vormt geen risico voor het implantaat zelf. Wel moet de lasser oppassen dat externe onderdelen (zoals onder andere de processor of de spoelkabel) van het CI niet in contact komen met de lasbek. Het veiligst voor de processor is natuurlijk het niet dragen van de processor, maar dit is niet altijd haalbaar, aangezien horen net essentieel kan zijn voor de eigen veiligheid van de lasser. We raden daarom aan de processor enkel te dragen in combinatie met beschermende kledij en een vuurbestendige laskap, zodat gensters de processor niet kunnen beschadigen of zelfs doen ontbranden. Bij booglassen (TIG/MIG) kunnen de radiofrequentie emissies van de boog geluidsstoringen veroorzaken tijdens het lassen.
Terug naar boven

Clinical Support van Cochlear gaf hierop volgend antwoord: "Veel moderne stethoscopen hebben een 3,5 mm jack-uitgang die meestal wordt gebruikt voor het maken van opnames. De verpleger/doctor zou moeten onderzoeken of zijn stethoscoop of de stethoscoop van één van zijn collega's deze mogelijkheid heeft. Er wordt aangeraden om de stethoscoop door middel van de audiokabel te verbinden met de Minimic 2+. Wanneer de streaming van de Minimic wordt geactiveerd zou het geluid van de stethoscoop via de geluidsprocessor hoorbaar moeten zijn. We testen of raden echter geen specifieke stethoscopen aan. We stellen dan ook voor om zelf de connectie en de geluidskwaliteit uit te testen, voordat de stethoscoop wordt aangekocht. Van verpleger in opleiding Artuur M kregen we wel de terugkoppeling dat de stethoscoop van het merk Thinklabs One, zeer goed te koppelen is aan de Minimic 2+ en op die manier prima werkt. Een eventuele andere mogelijkheid is het gebruik van een stethoscoop met een luisterspoelfunctie, maar: - dit is een minder betrouwbare verbinding (gevoelig voor interferentie) - de Minimic2+ moet alsnog gebruikt worden om de telecoil te activeren aangezien de Kanso 2 geen ingebouwde luisterpoel heeft." Ook bij andere merken van cochleaire implantaten kan op dezelfde manier (via streaming, rechtstreeks of via een hulpmiddel) de aansluiteng met een stethoscoop gebeuren.
Terug naar boven

Het implantaat is zeker en vast bestand tegen deze krachten. De geluidsprocessor zelf is ook uitgebreid getest tegen deze krachten. Ik vrees echter dat de processor niet op zijn plaats zal blijven zitten tijdens de attractie. We raden aan om de processor op voorhand af te nemen of op zijn minst extra te beveiligen met een safety line of een andere retentie oplossing (zoals een zweetband). Maar het veiligst is het om de processor uit te doen in dergelijke attracties (ook voor de verzekering moest je hem kwijt raken).
Terug naar boven

Opgelet, een elektrische wagen maakt continue een toon, zodat de wagen hoorbaar is voor voetgangers. Deze toon kan ook onaangenaam overkomen als je in zo'n auto zit. Maar uitzonderlijk is het ook mogelijk dat er elektromagnetische interferentie met de microfoon optreedt. Zo’n interferentie kan dus een geluidsstoring veroorzaken, maar gaat zeker geen schade veroorzaken aan het externe of interne gedeelte van het CI.
Terug naar boven

Clinical Support van Cochlear Benelux gaf hierop volgend antwoord: "Het kan geen kwaad voor het CI om een lichaamsvetweegschaal te gebruiken. Vetweegschalen worden meestal gecombineerd met een gewone weegschaal en de elektroden bevinden zich ter hoogte van de voetplaat. De stroom gaat enkel door de benen van de patiënt en niet over het implantaat. Je kan een vetweegschaal gebruiken zonder nadelige gevolgen voor het CI."
Terug naar boven

sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook