ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

CIICA, Cochlear Implant International Community of Action

CIICA is een netwerk van organisaties, individuen en experten op vlak van cochleaire implantatie

Lees meer

VLaamse Ouders van Kinderen met een Cochleaire Inplant (VLOK-CI)

De doelstellingen van VLOK-CI zijn ondermeer: verstrekken van informatie naar ouders, ontspanningsmomenten en belangenverdediging.Twee à drie keer per jaar worden activiteiten georganiseerd voor alle ouders: één informatieve activiteit en één à twee ontspannende activiteiten.

Lees meer

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie, Nederland (OPCI)

OPCI is een samenwerkingsverband bestaande uit: Stichting Hoormij (NVVS, FOSS en SH-Jong) Stichting Plotsdoven, Dovenschap, FODOK en NDJ.

Lees meer

EURO-CIU, de Europese

organisatie van CI-gebruikers

*EURO-CIU is de European Association of Cochlear Implant Users, of de overkopelende Europese organisatie van CI-gebruikers. In 1995 werd Euro-CIU opgericht. Ondertussen zijn niet minder dan 24 CI-gebruikersorganisaties (ouders van CI-kinderen en volwassen CI-gebruikers) afkomstig uit 20 verschillende landen lid van Euro-CIU. In totaal vertegenwoordigen zij meer dan 150000 personen met een cochleair implantaat in Europa, wat ongeveer 1/3 is van wat wereldwijd is geimplanteerd.


Leo De Raeve (ONICI) is wetenschappelijk adviseur van deze organisatie sinds 2008.


Euro-CIU probeert op Europees niveau de CI-gebruikers te vertegenwoordigen. Zo is Euro-CIU ook lid van de European Disability Forum.

Ook doet Euro-CIU jaarlijks een inventarisatie van het aantal CI-gebruikers in de verschillende Europese landen.

Om de twee jaar organiseert EURO-CIU een symposium, telkens in een ander land. Gecombineert met dit symposium heeft dan ook de algemene vergadering van deze organisatie plaats.

 

Meer informatie hierover kun je vinden op hun website  www.eurociu.eu

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook