ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

CIICA, Cochlear Implant International Community of Action

CIICA is een netwerk van organisaties, individuen en experten op vlak van cochleaire implantatie

Lees meer

EURO-CIU, de Europese organisatie van CI-gebruikers

EURO-CIU is de overkoepelende organisatie van landelijke CI-gebruikers organisaties

Lees meer

VLaamse Ouders van Kinderen met een Cochleaire Inplant (VLOK-CI)

De doelstellingen van VLOK-CI zijn ondermeer: verstrekken van informatie naar ouders, ontspanningsmomenten en belangenverdediging.Twee à drie keer per jaar worden activiteiten georganiseerd voor alle ouders: één informatieve activiteit en één à twee ontspannende activiteiten.

Lees meer

Onafhankelijk Platform Cochleaire

Implantatie, Nederland (OPCI)

OPCI behartigt de gemeenschappelijke belangen van (potentiële) CI-gebruikers, wijst de weg naar brede, kritische en onafhankelijke informatie en faciliteert onderling contact, uitwisseling van ervaringskennis en opiniërende discussies.

OPCI is aanspreekpunt voor beleidsmakers, media, verzekeraars, zakenwereld en professionalls.


De missie van de OPCI
OPCI streeft naar keuzevrijheid op basis van onafhankelijke informatie en ondersteuning, naar hoge kwaliteit van selectie, behandeling en nazorg en naar adequate financiering en beschikbaarheid van implantaties en hardware. Van belang is dat mensen met een CI maximale participatiemogelijkheden krijgen.

OPCI staat voor herkenbaarheid, toegankelijkheid, representativiteit, onafhankelijkheid en slagvaardigheid. Het heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, voorlichting, en het organiseren en bevorderen van onderling contact.


Meer informatie over hun organisatie vind je op hun website http://opciweb.nl/.

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook