ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

CIICA, Cochlear Implant International Community of Action

CIICA is een netwerk van organisaties, individuen en experten op vlak van cochleaire implantatie

Lees meer

EURO-CIU, de Europese organisatie van CI-gebruikers

EURO-CIU is de overkoepelende organisatie van landelijke CI-gebruikers organisaties

Lees meer

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie, Nederland (OPCI)

OPCI is een samenwerkingsverband bestaande uit: Stichting Hoormij (NVVS, FOSS en SH-Jong) Stichting Plotsdoven, Dovenschap, FODOK en NDJ.

Lees meer

VLaamse Ouders van Kinderen

met een Cochleaire Inplant (VLOK-CI)

VLOK-CI, de Vlaamse oudervereniging van kinderen met een cochleair implantaat werd in het voorjaar van 2002 in Gent boven de doopvond gehouden.
In tussentijd zijn ook ouders van slechthorende en dove kinderen zonder CI bij VLOK-CI welkom.

De doelstellingen van VLOK-CI zijn ondermeer: verstrekken van informatie naar ouders, ontspanningsmomenten en belangenverdediging.
Twee à drie keer per jaar zullen activiteiten georganiseerd worden voor alle ouders: één informatieve activiteit en één à twee ontspannende activiteiten.
 
Wat doet VLOK-CI?
-organiseren van informele activiteiten zoals bijvoorbeeld een wandeltocht, een uitstap,...zodat zowel ouders als dove en slechthorende kinderen alsook hun broers en zussen met elkaar in contact kunnen komen;
-organiseren van informele activiteiten zoals bijvoorbeeld een spreker uitnodigen, een bedrijfsbezoek,...
-contacten leggen en onderhouden met diensten, ziekenhuizen, instellingen...
-ouders op de hoogte houden van relevante informatie door middel van een nieuwsbrief;
-samenaankoop van batterijen voor de oorhangers van een CI waardoor wij deze aan een voordelige prijs aan leden kunnen aanbieden.
 
VLOK-CI is een vereniging van en voor ouders. Onze contactouders zijn in eerste instantie zelf ouders van een doof of slechthorend kind. Ze staan andere ouders te woord, delen ervaringen en bieden een luisterend oor.
Meer info over VLOK-CI vind je in bijgevoegde folder.(pdf-file)
 
Voor meer informatie kunnen ouders zich richten tot hun website de website http://www.vlok-CI.eu
of naar de voorzitster Greta Brunclair; e-mail: voorzitter@vlok-ci.eu
 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook