ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Het werkgeheugen van kinderen met een auditieve of communicatieve beperking

De definitie van werkgeheugenprofielen bij kinderen met een auditieve/communicatieve beperking

Lees meer

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

Lees meer

'Living practice guidelines' voor volwassenen met een CI

Binnen dit project worden richtlijnen ontwikkeld voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie bij volwassenen.

Lees meer

VOICE-project, een Erasmus+ project

Vocational education and training for speech and language therapists and parents for rehabilitation of children with cochlear implants

Lees meer

'Comm4CHILD', Europees project met 15 ESR-studenten

'Comm4CHILD' , een Europees project met 15 ESR-studenten die een opdracht uitvoeren rond communicatie bij kinderen met een gehoorverlies

Lees meer

Internationale Delphi Consensus studie over unilaterale cochleaire implantatie bij volwassenen

Leo De Raeve maakt deel uit van de expertengroep CAPAC binnen een Internationale Delphi studie over cochleaire implantatie bij volwassenen

Lees meer

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft van 2003 tot 2007 subsidie verleend aan een vierjarig project over een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving.

Lees meer

MOSAICS, een Europees

Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten

MOSAICS is een Europees industrieel doctoraatsproject dat enkele doctoraatsstudenten zal trainen in auditieve implantaten zodat gebruikers maximale kunnen participeren in de samenleving

Het project is een samenwerking tussen CI-bedrijf Cochlear Ltd en het Radboud Medisch Centrum in Nederland. EURO-CIU is een van de ondersteunende partners van dit vierjarige project en hun wetenschappelijk adviseur Leo De Raeve, zal dit project verder opvolgen en ondersteunen.  Het is een vierjarig project dat start op 1 oktober 2019 en eindigt op 30 september 2023.

Na een grondige selectie uit tal van Europese kandidaten viel de keuze op Enrico Migliorini, Loes Beckers, Nikki Tromp, Ignacio Calderon de Palma. Zij zijn in februari 2020 aan de slag gegaan.


Van L naar R: Enrico Migliorini, Loes Beckers, Nikki Tromp, Ignacio Calderon de Palma

 

Binnen het project krijgen deze vier onderzoekers de unieke kans om deel te nemen aan een multidisciplinair trainingsprogramma zowel bij het bedrijf Cochlear als bij het Radboud Universitair Medisch Centrum.
 

De voornaamste doelstellingen van MOSAICS project zijn:

-de 'lichaamsfuncties' onderzoeken door de neuronale activiteit bij geluid en spraakstimulatie te onderzoeken op het niveau van het slakkenhuis, de hersenstam en de cortex;

-met de hulp van kunstmatige intelligentie "omgevingsfactoren" te onderzoeken, om inzicht te krijgen in beïnvloedende factoren op de resultaten

-de cognitieve (hersenen) effecten te onderzoeken in relatie tot CI-resultaten

-het evalueren van de maatschappelijke voordelen van CI-specifieke revalidatieprogramma's en de ondersteuning van CI-gebruikers;


Meer informatie over het project en over de vier open posities als promovendus is te vinden op: http://www.mosaics-eid.eu.

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook