ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Een bimodale aanpassing (CI + hoorapparaat) optimaal afregelen

Een bimodale aanpassing (een CI en een hoorapparaat) goed afregelen. Zowel Cochlear als Advanced Bionics werkten richtlijnen uit.

Lees meer

Vergelijking tussen CI-merken

Recent is in de VS een document samengesteld, waarin de recentste producten van de 3 CI-firma's die in de VS op de markt zijn (Advanced Bionics, Cochlear en Med-el) met mekaar worden vergeleken.

Lees meer

Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie werd herzien

De Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie (CI) uit 2008 werd in 2013 herzien.

Lees meer

Pioniers op vlak van Cochleaire Implantatie ontvangen de 'Amerikaanse Nobelprijs'

Pioniers op vlak van cochleaire implantatie (Dr. Graeme M. Clark, Dr. Ingeborg Hochmair en Blake S. Wilson) ontvingen op 22 september 2013 de 'Amerikaanse Nobelprijs' voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

25 februari = wereld CI-dag

De Spaanse CI-gebruikersorganisatie AICE heeft 25 februari uitgeroepen tot wereld CI-dag en vraagt alle CI-organisaties wereldwijd om op die dag CI in de media te brengen

Lees meer

Nieuwe veldnorm inzake CI in Nederland

Nieuwe Veldnorm inzake Cochleaire Implantatie in Nederland sind 1 juli 2008

Lees meer

Slechthorendheid in het high tech tijdperk, inaugurale rede door Prof. Snik

Slechthorend in het hightech tijdperk, Inaugurale rede door Prof. Ir. Ad Snik aan Universiteit van Nijmegen

Lees meer

Leids KNOOPpunt, oratie door Prof. Frijns aan Universiteit Leiden

Leids KNOOPpunt", Oratie door Prof. Dr. Ir. J.H.M. Frijns bij zijn benoeming tot hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde aan de Universiteit van Leiden:

Lees meer

Meningitis en CI

Richtlijnen voor vaccinaties tegen meningitis bij CI-gebruikers

Lees meer

Position statements over CI volgens IFHOH

Het 'International Federation of Hard of Hearing' (IFHOH) publiceerde in juli 2010: 'Position statements' over cochleaire implantatie

Lees meer

Advanced Bionics roept HiRes 90K implantaten terug (nov 2010)

Advanced Bionics roept vrijwillig wereldwijd alle HiRes 90K implantaten terug, persbericht 23 november 2010

Lees meer

ONICI vertaalde de 'richtlijnen voor CI-gebruikers' van de British Cochlear Implant Group (BCIG)-2010

De Britse CI-gebruikers organisatie BCIG publiceerde reeds in 2008 een aantal voorschriften voor het veilig gebruik van een cochleair implantaat.

Lees meer

Te weinig Belgische slechthorenden vinden de weg

naar goede auditieve zorg en een aangepast hoorapparaat/CI

Op 1 december 2017 verscheen het persbericht van beMedTech waarin de resultaten getoond werden van de Eurotrakstudie die uitgevoerd werd door Anovum Zurich bij 14245 Belgen, waarvan 805 slechthorenden en 502 hoorapparaatdragers.  De studie toont zo’n belangrijke resultaten dat de resultaten onmiddellijk gepubliceerd werden in verschillende Belgische kranten en tijdschriften zoals o.a. Le Soir”, “De Artsenkrant” en “Le journal du Médecin.

Wij geven hier even de belangrijkste gegevens uit het persbericht weer:

- De belangrijkste conclusie uit de recente EuroTrak 2017-survey, is dat veel te weinig Belgische slechthorenden (slechts 1/3) een hoorapparaat draagt.

- Nochtans blijkt een hoortoestel een adequate oplossing te zijn: 90% van de ondervraagden met een hoorapparaat geeft aan dat het een positieve invloed heeft op verschillende aspecten van hun dagelijks leven3 en zo hun levenskwaliteit verbetert. De respondenten noemen een makkelijkere communicatie, meer sociale contacten en de mogelijkheid om opnieuw deel te nemen aan groepsactiviteiten als de belangrijkste voordelen van een aangepast hoorapparaat.

-Hoortoesteldragers blijken ook zeer tevreden over de rol van de erkende audiciens en audiologen bij het verstrekken van een hoorapparaat in ons land. De professionele raadgeving en de geleverde diensten voor en na de aanschaf van een hoorapparaat worden door meer dan 90% van de ondervraagden zeer hoog ingeschat.

-Uit de studie blijkt dat door meer hoorapparaten in te zetten, er kosten bespaard kunnen worden op het globaal budget voor de Sociale Zekerheid. Een hoortoestel dragen blijkt immers een positief effect te hebben op de werkgelegenheid en competitiviteit, en verbetert ook de algemene gezondheidssituatie van de drager. Gebruikers van hoorapparaten genieten van een betere slaapkwaliteit en hebben minder kans op depressies.

- Hoewel 90% van de hoortoesteldragers één of andere vorm van terugbetaling geniet, is ongeveer twee derde (62%) van de slechthorenden zonder toestel niet op de hoogte van de bestaande terugbetaling.

- De resultaten van het EuroTrak 2017-onderzoek werden begin oktober aan verschillende actoren uit de gezondheidssector voorgesteld. Een aantal organisaties, waaronder ONICI, actief in de sector van de slechthorenden, verbinden hun naam aan de bekendmaking van dit rapport:

Het volledige Nederlandstalige persbericht kun je hier downloaden.
Het volledige rapport ‘EuroTrak 2017 Belgium, Anovum Zurich’ kun je hier downloaden.

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook