ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Het werkgeheugen van kinderen meteen auditieve of communicatieve beperking

De definitie van werkgeheugenprofielen bij kinderen met een auditieve/communicatieve beperking.

Lees meer

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

Lees meer

VOICE-project, een Erasmus+ project

Vocational education and training for speech and language therapists and parents for rehabilitation of children with cochlear implants

Lees meer

'Comm4CHILD', Europees project met 15 ESR-studenten

'Comm4CHILD' , een Europees project met 15 ESR-studenten die een opdracht uitvoeren rond communicatie bij kinderen met een gehoorverlies

Lees meer

Internationale Delphi Consensus studie over unilaterale cochleaire implantatie bij volwassenen

Leo De Raeve maakt deel uit van de expertengroep CAPAC binnen een Internationale Delphi studie over cochleaire implantatie bij volwassenen

Lees meer

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten start in oktober 2019 (tot september 2023)

Lees meer

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft van 2003 tot 2007 subsidie verleend aan een vierjarig project over een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving.

Lees meer

'Living practice guidelines' voor

volwassenen met een CI

(de nieuwste informatie staat helemaal beneden)

 

Ontwikkeling van richtlijnen voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie bij volwassenen

In 2020 werd een belangrijk consensuspaper gepubliceerd over ‘cochleaire implantatie bij volwassenen met ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies’, wat de eerste stap was in de richting van de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor goede praktijken.
Dit tweejarig project (oktober 2021-oktober 2023) is hier dus een vervolg op en heeft tot doel om richtlijnen te formuleren voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie. Het uiteindelijke doel is om de hoorzorg te verbeteren en de maatschappij en professionelen in de hoorzorg bewust te maken van de huidige technologische mogelijkheden in de hoorzorg en om het gebruik ervan te verhogen.

 

Hiervoor werd een internationale groep van 50 experts, CI-gebruikers en professionals op het gebied van otologie, audiologie en hoorzorg, samengesteld voor een Task Force en dit in samenwerking met het internationale CI-netwerk CIICA (Cochlear Implant International Community of Action). Op basis van wetenschappelijk evidentie (na een systematische review van wetenschappelijke literatuur), zal de Task Force richtlijnen opstellen voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie, waarbij de nadruk zal liggen op screening, selectie, chirurgie, revalidatie en nazorg.

De Task Force wordt geleid door 3 co-voorzitters (Meredith Holcomb (Miami), Ángel Ramos Macías (Las Palmas) en Leo De Raeve (ONICI), maar ook de stakeholders zullen voor de ontwikkeling van deze richtlijnen geraadpleegd worden.

 

In eerste instantie werd een mooie brochure ontworpen die de doelstellingen en de verschillende fasen binnen het Living Guidelines project duidelijk uitlegt. Je kan de Engelstalige brochure hier downloaden.
 

De ontwikkelde richtlijnen voor goede praktijken kunnen nadien ook vertaald en aangepast worden naar ieder land afzonderlijk en dit om er de zorg voor CI te optimaliseren. Aangezien deze richtlijnen in de toekomst zullen moeten aangepast worden naarmate er nieuw bewijsmateriaal wordt gepubliceerd, zal de Task Force de continuïteit en evolutie op de lange termijn eveneens dienen te waarborgen.

Het initiatief tot dit project werd genomen door de Australische CI-firma Cochlear en de praktische coördinatie en uitvoering gebeurt door het Australische bedrijf Health Technology Analysts.

Meer informatie kun je vinden op https://adulthearing.com/living-guidelines/

 

-CIICA heeft in de periode september 2022- juni 2023 verschillende CIICA conversations georganiseerd rond de ontwikkeling van de 'Living Guidelines', de richtlijnen voor Cochleaire Implantatie bij volwassenen. 

De samenvattende teksten van de CIICA conversations over de 'Living Guidelines' kun je hier onder bekijken: 

Summary CIICA Conversation, Living Guidelines (3), 7 July 2022

CIICA Conversation- Adults with CI talking about the Living Guidelines Project 2

CIICA Conversation- Adults with CI talking about the Living Guidelines Project 3 FINAL

CIICA Conversation- Adults with CI talking about the Living Guidelines Project 4

 

-Voorlopige versie van Living guidelines gelanceerd op 3 maart 2023 ter consultatie

 

-Ter gelegenheid van Wereld Hoordag werden op 3 maart 2023 de 'Living Guidelines rond aanpak van gehoorverlies bij volwassenen' aan het publiek kenbaar gemaakt. Het wed een prachtig document waarin niet minder dan 9 aanbevelingen worden gedaan op verschillende domeinen in kader van cochleaire implantatie bij volwassenen: van screening en verwijzing naar Vi, over operatie en fitting, tot revalidatie en levenslange nazorg. Naast de aanbevelingen werden telkens ook een aantal goede praktijkvoorbeelden geformuleerd. Je kan de (voorlopige) aanbevelingen hier downloaden, want iedereen heeft nu de tijd tot eind mei 2023 om op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Gelieve je op- en aanmerkingen in deze wordfile in te voegen en vervolgens te sturen naar guidelines@htanalysts.com.au. Daarna volgt dan de definitieve lancering.

 

-Op 14 juli 2023 werden de nieuwe Internationale gezondheidsrichtlijnen voor cochleaire implantatie bij volwassenen (of in het Engels ‘de Living Guidelies for adults cochlear implants’) definitief gelanceerd. Deze aanbevelingen bieden richtlijnen en begeleiding voor audiologen, NKO-arts, huisartsen en voor iedereen betrokken met de begeleiding van personen met gehoorverlies om de standaard voor goede hoorzorg voor volwassenen te verbeteren.

Als voorzitter van CIICA (Cochlear Implant International Community of Action) en medevoorzitter van de Task Force van experten die de richtlijnen mee hebben ontwikkeld, ben ik verheugd dat na twee jaar onderzoek en overleg met experten en CI-gebruikers, de richtlijnen gelanceerd werden.


Ga naar https://ciicanet.org/2023/07/11/launch-of-the-adult-living-guidelines/ voor meer informatie of ga rechtstreeks naar de Magic App met de Living Guidelines.


Wil je meer weten over de ontwikkeling van de Living Guidelines, dan vind je meer informatie op https://adulthearing.com/standards-of-care/ of volg de leermodule om op 10 minuutjes inzicht te krijgen in deze richtlijnen: 

https://rise.articulate.com/share/1FqpqOckmt2KT8nXQm9jNhwrEcGCjCLR#/
 

De internationale organisatie CIICA heeft een mooie samenvatting gemaakt van deze richtlijnen, die je kan gebruiken om de richtlijnen verder kenbaar te maken. Wil je dit of andere documenten vertalen naar het Nederlands, laat het ons weten.

 

Een mooie introductie video van de Living Guidelines voor CI bij volwassenen werd samengesteld door de Australische CI-gebruikersorganisatie Pindrop (New Zealand) in samenwerking met CIICA: https://adulthearing.com/living-guidelines/ .

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook